czwartek, 23 maja 2024

Zbawienie

RESTYTUCJA

CO TO TAKIEGO? GDZIE BĘDZIE? KIEDY? ?Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego Jezusa Chrystusa. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez...

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE MIĘDZY PIERWSZYM A DRUGIM SĄDEM

Przyszły sąd będzie się opierał na dokładnie tych samych zasadach, co pierwszy. Przedłożone będzie to samo prawo wymagające posłuszeństwa, z tą samą nagrodą ? życiem, i tą samą karą ? śmiercią. Jak pierwsza próba...

WYBÓR KOŚCIOŁA A NAWRÓCENIE ŚWIATA

Dalsze rozpatrywanie objawionego planu Boga pozwoli nam na szersze zrozumienie celu zarówno pierwszego, jak i drugiego przyjścia Chrystusa. Powinniśmy pamiętać, iż oba te wydarzenia mają ze sobą związek, bo stanowią części jednego planu. Głównym dziełem...

DZIEŃ SĄDU

BÓG ?wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat przez męża, którego ustanowił?, ?Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy?. ?Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi? (Dz. Ap. 17:31; 1 Jana...

GDZIE SĄ UMARLI? | cz. 2

W poprzedniej części tego tematu poznaliśmy różne teorie religijne na temat losu człowieka po śmierci. Ponieważ żadna z nich nie okazała się dla nas wystarczająca ani satysfakcjonująca, udamy się obecnie do źródła wiedzy na...

ZUPEŁNA EWANGELIA

?A ja jeźli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie? (Jan 12:32) Nadzieja życia wiecznego dla wszystkich Wielu mniema, iż głosi ?zupełną ewangelię?, ale zwykle brakuje w niej pewnych bardzo istotnych i pocieszających serce części...

WYBÓR I WOLNA ŁASKA

Nasze rozważania doprowadzają nas do dwóch pojęć, które od wieków dzielą chrześcijaństwo, a mianowicie ?wybór? i ?wolna łaska? (Określenie ?wolna? w odniesieniu do łaski oznacza tu: niezasłużona, a dostępna dla wszystkich). Żaden badacz Biblii nie...

WIĘŹNIOWIE NADZIEI

Niektórzy częściowo rozumieją błogosławieństwa, jakie miały nastać w czasie drugiego przyjścia Jezusa i w pewnym sensie doceniają fakt, iż miał On przyjść, by obdarzyć ludzkość wielkim błogosławieństwem zapewnionym kosztem swej własnej śmierci. Jednak wykazują...

GDZIE SĄ UMARLI? | cz. 1

GDZIE są nasi ukochani, nasi bliźni: święci i bezbożnicy, uczeni i prości ludzie? Właściwa odpowiedź na to pytanie ma związek z naszym własnym przeznaczeniem, zabarwia naszą teologię i wpływa na nią oraz na całą...
- Sprawdź -

NOWOŚCI NA BLOGU

PROROCY BIBLII

PRAWDZIWA WOLNOŚĆ

- Sprawdź -
- Sprawdź -

WARTO PRZECZYTAĆ

- Sprawdź -