Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

21 lutego
Boś ty skałą moją i twierdzą moją; przeto przez wzgląd na imię twoje prowadź mnie i zaprowadź mnie - Ps. 31:4

Po udzieleniu nam przez Boga pewnych lekcji i doświadczeń, z których część była naszym udziałem w warunkach spokoju i odpoczynku, Boski sposób postępowania może ulec zmianie, a oznaki Pańskiej opatrzności mogą doprowadzić do załamania się warunków, które w pewnych aspektach były zarówno sprzyjające, jak i niesprzyjające, wprowadzając nas w nowe okoliczności i warunki. Prawdziwy duchowy Izraelita nie może szemrać, narzekać ani nawet wyrażać swoich preferencji, lecz powinien szukać kierownictwa u Pana. Jeśli dostrzeże, że Boska opatrzność go prowadzi, nawet gdyby prowadziła w pustynne warunki, bardziej jałowe i niepożądane od tych, w jakich znajdował się uprzednio, powinien bezwarunkowo podążyć za Pańskim kierownictwem, i to z pieśniami wiary i ufności. (R 3060)

Bóg, jako nasza Skała, jest naszym Obrońcą, tak jak skała wznosząca się wysoko ponad wzburzonymi falami chroni tego, kto szuka na niej schronienia przed burzą. Jako nasza Twierdza, nie tylko broni nas przed atakami nieprzyjaciół, lecz także wzmacnia w odpieraniu ich ataków i zadawaniu im jeszcze większych strat. Jako nasz Obrońca i Pokrzepiciel, prowadzi nas Swoją prawdą i opatrznością do osiągnięcia charakteru podobnego Jego charakterowi. Jako nasz Wódz, kieruje naszymi krokami, a jako nasz Przewodnik, wskazuje drogę na nieznanych nam szlakach – drogę do Królestwa.

Równoległe cytaty: 1 Mojż. 28:15; 49:24,25; 2 Mojż. 6:6,7; 12:13,17,23; 14:29,30; 19:4; 23:20; 4 Mojż. 23:23; 5 Mojż. 32:4; Ijoba a 1:10; Ps. 34:16,18,20,21; 41:2-4; 46:2-8; 91; 121; 125:1-3; 146:7,8; Mat. 10:29-31.

Pieśni: 126, 63, 67, 99, 286, 288, 293.
Wiersze brzasku: (103) Prowadź mnie.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3060

Pytania: Jak w tym tygodniu poddawałem(am) się Panu jako swemu Pokrzepicielowi i Wodzowi? Dlaczego? W jakich okolicznościach? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell