Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

9 grudnia
Błogosławiony mąż, który znosi pokuszenie; bo gdy będzie doświadczony, weźmie koronę żywota, którą obiecał Pan tym, którzy go miłują - Jak. 1:12

Gdybyśmy tylko pamiętali, że każda próba, każde prześladowanie oraz każda trudność życiowa, przychodząca na tych, którzy zawarli przymierze ofiary z Panem, ma na celu sprawdzić ich, wypróbować ich miłość, by stwierdzić, czy ich charaktery są utrwalone, zakorzenione i utwierdzone w sprawiedliwości i zbudowane na miłości – wszystkie te próby, trudności oraz pokusy ujrzelibyśmy w nowym świetle, co bardzo pomogłoby nam w bojowaniu dobrego boju wiary i odniesieniu zwycięstwa. Powiedzielibyśmy: „Jeśli przez te małe próby Pan sprawdza moją miłość i oddanie dla Niego, z pilnością je wykorzystam jako sprzyjające sposobności do zademonstrowania memu Panu pełni swej miłości i oddania Jemu i Jego sprawie, bez względu na to, czy to będą drobiazgi czy sprawy ważne”. (R 2257)

Pokuszenie w tym wersecie oznacza próbę, doświadczenie. Znosić pokuszenie oznacza radośnie znosić próby oraz zwycięsko trwać w dobrym postępowaniu w trakcie ich trwania. Życie chrześcijanina jest pełne prób. Zanim zostaniemy uznani za godnych, musimy być wypróbowani i zaaprobowani na każdym punkcie charakteru. Jesteśmy błogosławieni, jeśli oczekujemy prób, ponieważ takie oczekiwanie przygotowuje nas do nich. Jesteśmy podwójnie błogosławieni, gdy jesteśmy próbowani, ponieważ daje nam to sposobność odniesienia zwycięstwa. Potrójnie jesteśmy błogosławieni, gdy wiernie znosimy nasze próby, aż do zupełnego zwycięstwa; gdy nasze próby zakończą się pomyślnie, naszym udziałem będzie bowiem spełnienie się naszych nadziei – życie wieczne w Królestwie z tym wszystkim, co ono oznacza w usposobieniu, naturze, widokach, zaszczytach, społeczności, dziedzictwie i dziele. Bóg zobowiązał się do tego przysięgą daną „nasieniu”, a „nasienie” składa się z tych poświęconych jednostek, które miłują Boga nade wszystko.

Równoległe cytaty: Ijoba 5:17; Ps. 94:12; 119:67,71; Przyp. 3:11,12; Mat. 24:13; 1 Kor. 9:25; 2 Tym. 4:8; 1 Piotra 5:4; Mat. 19:28,29; Jak. 2:5; Obj. 2:10.

Pieśni: 93, 56, 57, 67, 197, 200, 313.
Wiersze brzasku: (37) Oczyszczenie.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5650

Pytania: W jakich próbach w tym tygodniu odniosłem(am) zwycięstwo? Jak? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell