Spirytyzm jest demonizmem

PRAWDZIWA WOLNOŚĆ

RESTYTUCJA