piątek, 19 lipca 2024

Sztandar Biblijny to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Na jego łamach poruszane są tematy biblijne przedstawiające Jezusa jako Zbawiciela całej ludzkości, dzięki któremu mamy obietnice życia wiecznego w Królestwie Bożym na ziemi. Czasopismo omawia także podstawowe zarysy Boskiego planu wobec całego świata i sugestie dotyczące codziennego życia chrześcijańskiego. Zachęca do studiowania i praktykowania Słowa Bożego – czyli wskazówek zawartych w Biblii jako Boskim objawieniu. Zwraca uwagę na liczne dowody kończącego się czasu dozwolenia na zło i ogłasza bliskie nadejście Królestwa Bożego.

Od 2017 roku nieregularnie wydawane jest także czasopismo specjalne Służba Sztandaru Biblijnego, zawierające podstawowe myśli na temat chrześcijańskiego życia. Dotychczas ukazały się następujące numery: 1 (2017), 2 (2017), 3 (2019).

Najnowsze oraz archiwalne numery Sztandaru Biblijnego dostępne są do czytania lub pobrania w formacie PDF poniżej. Kliknięcie w wybrany rocznik spowoduje otworzenie okna z podglądem numerów dostępnych w danym roku oraz zawartych w nich tematów.