czwartek, 23 maja 2024

Zbawienie

WYBÓR I WOLNA ŁASKA

Nasze rozważania doprowadzają nas do dwóch pojęć, które od wieków dzielą chrześcijaństwo, a mianowicie ?wybór? i ?wolna łaska? (Określenie ?wolna? w odniesieniu do łaski oznacza tu: niezasłużona, a dostępna dla wszystkich). Żaden badacz Biblii nie...

WYBÓR KOŚCIOŁA A NAWRÓCENIE ŚWIATA

Dalsze rozpatrywanie objawionego planu Boga pozwoli nam na szersze zrozumienie celu zarówno pierwszego, jak i drugiego przyjścia Chrystusa. Powinniśmy pamiętać, iż oba te wydarzenia mają ze sobą związek, bo stanowią części jednego planu. Głównym dziełem...

WIĘŹNIOWIE NADZIEI

Niektórzy częściowo rozumieją błogosławieństwa, jakie miały nastać w czasie drugiego przyjścia Jezusa i w pewnym sensie doceniają fakt, iż miał On przyjść, by obdarzyć ludzkość wielkim błogosławieństwem zapewnionym kosztem swej własnej śmierci. Jednak wykazują...

GDZIE SĄ UMARLI? | cz. 2

W poprzedniej części tego tematu poznaliśmy różne teorie religijne na temat losu człowieka po śmierci. Ponieważ żadna z nich nie okazała się dla nas wystarczająca ani satysfakcjonująca, udamy się obecnie do źródła wiedzy na...

GDZIE SĄ UMARLI? | cz. 1

GDZIE są nasi ukochani, nasi bliźni: święci i bezbożnicy, uczeni i prości ludzie? Właściwa odpowiedź na to pytanie ma związek z naszym własnym przeznaczeniem, zabarwia naszą teologię i wpływa na nią oraz na całą...

ZUPEŁNA EWANGELIA

?A ja jeźli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie? (Jan 12:32) Nadzieja życia wiecznego dla wszystkich Wielu mniema, iż głosi ?zupełną ewangelię?, ale zwykle brakuje w niej pewnych bardzo istotnych i pocieszających serce części...

DZIEŃ SĄDU

BÓG ?wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądził świat przez męża, którego ustanowił?, ?Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy?. ?Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi? (Dz. Ap. 17:31; 1 Jana...

DWA ZBAWIENIA

?Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny? ? Jana 3:16. ?Tako Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego,...

RESTYTUCJA

CO TO TAKIEGO? GDZIE BĘDZIE? KIEDY? ?Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej, a posłałby onego Jezusa Chrystusa. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez...
- Sprawdź -

NOWOŚCI NA BLOGU

- Sprawdź -
- Sprawdź -

WARTO PRZECZYTAĆ

- Sprawdź -