Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

25 lutego
Nie samym chlebem człowiek żyć będzie, ale każdym słowem pochodzącym z ust Bożych - Mat. 4:4

Powinniśmy nauczyć się lekcji, że życie człowieka nie polega na obfitości posiadanych dóbr (żywności i ubioru), lecz w najpełniejszym, największym i najwyższym znaczeniu zależy od zupełnego poddania się Boskiej woli: od zwracania pilnej uwagi na każde słowo pochodzące z ust Bożych. Wszystkie napomnienia, zachęty i obietnice są potrzebne do rozwoju tych, których Bóg obecnie powołuje do życia wiecznego jako dziedziców ze Swym Synem w Królestwie. Jako uczniowie Pana Jezusa, starajmy się zatem coraz lepiej zachowywać w pamięci słowa powyższego tekstu i według nich postępować. (R 3058)

Życie człowieka nie polega na obfitości ziemskich dóbr, którymi się cieszy. Tym, co naprawdę się liczy, zarówno w udzielaniu, jak i podtrzymywaniu życia, są nauki Słowa Bożego. Bardzo mylą się więc ci, którzy próbują podtrzymywać swoje życie grzechem, za pomocą ziemskich środków. Ponieważ dla wrażliwych i posłusznych serc Słowo Boże jest duchem i żywotem, jest ono dla nich potężne i życiodajne.

Równoległe cytaty: 5 Mojż. 8:3; Ps. 17:4; 19:8-12; 43:3; 107:19,20; 119:9,11,14,24,25,28,41,54,69,72,77,81,92,93,103,144,159,173,174; Iz. 30:21; Jer. 15:16; Ezech. 3:3; Am. 8:11,12; Mat. 7:24-27; Łuk. 11:28; Jana 5:24,39; 15:3; 20:31; Dz.Ap. 20:32; 1 Tym. 4:5,6.

Pieśni: 22, 332, 264, 49, 296, 79, 311.
Wiersze brzasku: (43) On mnie prowadzi.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4896

Pytania: Czym żyłem(am) w tym tygodniu? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.