Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

18 sierpnia
Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie - 1 Tes. 5:21

Bez względu na to, jak bardzo lud Pana uznaje prorokowanie, czyli publiczne przemawianie, powinien nauczyć się nie przyjmować tego, co słyszy, bez właściwego zbadania i krytycyzmu. Powinien sprawdzać wszystko, co słyszy, oraz rozeznawać pomiędzy tym, co jest potwierdzone przez logikę i Pismo Święte, a tym, co jest jedynie domysłem i być może sofistyką. Powinien sprawdzać to, co słyszy, w celu mocnego trzymania się wszystkiego, co wytrzymuje próbę Boskiego Słowa i okazuje się być w zgodzie z Duchem Świętym. Równie szybko powinien też odrzucać wszystko to, co nie wytrzymuje tej próby. (R 3135)

Szatan spowodował, że doktryna o Boskim prawie kleru jest powszechna, utrzymując, że kler stanowi upoważnionych przez Boga rzeczników, których ludzie powinni darzyć ślepym i niekwestionowanym zaufaniem i posłuszeństwem. Przez tę doktrynę udało mu się zwieść prawie cały świat. Bóg nie pragnie, by Jego synowie znajdowali się pod wpływem doktryny doprowadzającej do takich rezultatów. Dlatego nakazuje im starannie badać wszystkie sprawy przedstawiane im do przyjęcia oraz wymagać, by były one w harmonii same z sobą, z tekstami i doktrynami Pisma Świętego, Boskim charakterem, okupem, faktami i celami Boga; każe im trzymać się tylko tych rzeczy, które wytrzymują tak gruntowne i uzasadnione próby.

Równoległe cytaty: 2 Mojż. 23:7; Przyp. 28:5; Jer. 29:8; Mat. 24:4; Jana 5:39; 1 Kor. 2:15; 14:29; Filip. 4:8; Żyd. 10:23,24; 2 Piotra 1:15-21; 1 Jana 4:1-3; Obj. 2:2.

Pieśni: 79, 22, 49, 296, 306, 311, 332.
Wiersze brzasku: (1) Wielkie prawdy.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4684

Pytania: Czy w tym tygodniu badałem(am) to, co przedstawiono mi do wierzenia? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.