Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

24 lipca
Wiele może żarliwa modlitwa sprawiedliwego - Jak. 5:16

Społeczność z Panem w modlitwie wzmacnia zaufanie w Pański nadzór nad naszymi sprawami; wzmacnia wiarę we wszystkie wielkie i kosztowne obietnice Jego Słowa; podnosi świadomość Jego kierownictwa w przeszłości i teraźniejszości; wzmacnia miłość do wszystkich braci w Chrystusie; oraz wzbudza troskę o ich powodzenie i duchowy postęp. W ten sposób modlitwa ściśle i czynnie utożsamiana jest z postępem w sprawach duchowych, w rozwijaniu owoców Ducha wobec Boga, braci i wszystkich ludzi. (R 2692)

Sprawiedliwym człowiekiem jest ten, kto jest zarówno usprawiedliwiony, jak i poświęcony. Jako taki, ma on dostęp do Ojca – w Chrystusie, przez jednego Ducha – w pełni upewniony, że jego modlitwy, zanoszone w imieniu i przez zasługę Chrystusa, będą wysłuchane. Jego modlitwy są zatem skuteczne w uzyskiwaniu Boskiej odpowiedzi; są też żarliwe, gdyż wypływają z gorących pragnień zdobycia tego, co uwielbi Boga w Chrystusie.

Równoległe cytaty: 5 Mojż. 9:18-20; Joz. 10:12; 1 Sam. 12:18; 2 Król. 20:2-5; Ps. 10:17; 34:16; 145:18; Przyp. 15:29; 28:9; Jana 9:31; 1 Jana 3:22.

Pieśni: 1, 35, 50, 218, 323, 239, 274.
Wiersze brzasku: (50) Ufaj Mu bardziej.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5744

Pytania: O co modliłem(am) się skutecznie w tym tygodniu? Jak pokonywałem(am) pojawiające się przeszkody?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.