Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Aktualne wydanie nosi numer 263 jest dostępne online w formacie elektronicznym. Główne tematy numeru: „Usprawiedliwienie przynosi pokój ludowi Bożemu”, „Płacz sprowadza błogosławieństwa”, „Nasze założenia wydawnicze”, „Szczere myśli na temat słów”, „Wyjaśnienie snu Nabuchodonozora”. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wydawca Sztandaru Biblijnego ma zwyczaj, by co rok przyjmować jeden z tekstów Pisma Świętego za „roczne godło”. W roku 2015 będzie to werset z listu św. Pawła do Rzymian 5:1. Towarzyszącą temu pieśnią, będzie hymn nr 205 ze Śpiewnika Brzasku Tysiąclecia. Pamiątka Śmierci Pana Jezusa w 2015r. wypada 1 kwietnia po godzinie 18:00.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

31 lipiec
Każdego robota jawna będzie, bo to dzień pokaże, gdyż przez ogień objawiona będzie - 1Kor. 3:13

Apostoł mówi o czasie ognistych prób. Przyrównując wiarę oraz uczynki gorliwego chrześcijanina do domu zbudowanego ze złota, srebra i drogich kamieni, oświadcza, że ogień tego dnia, przy końcu obecnego Wieku, wypróbuje jakiego rodzaju jest robota każdego człowieka. Ogień ten strawi wszystko z wyjątkiem prawdziwej struktury wiary i charakteru. Powinniśmy pamiętać, że takie lojalne charaktery nie powstają nagle, w ciągu kilku godzin czy dni – „jak grzyby po deszczu” – lecz są wynikiem stopniowego rozwoju, twarde i silne jak drzewo oliwne. (R 2494)

Tekst ten odnosi się tylko do poświęconych. Jego dzień w ogólnym znaczeniu obejmuje Wiek Ewangelii, lecz szczególnie odnosi się do jego końca, dnia dzisiejszego. W tym czasie Pan postanowił dopuścić ogniste próby na cały Swój lud. Wśród nich są straty, rozczarowania, opóźnienia, ograniczenia, pomijania, wady nasze i drugich, kary, trudy, niedostatki, opozycje, zaprzeczanie, zmęczenie, choroby, ból, smutek, prześladowanie, błędy oraz pokusy. One niezawodnie objawią, czy ktoś należy do Pana całkowicie, częściowo czy wcale. Szczęśliwi jesteśmy, jeśli nasza robota jest „złotem i srebrem” Boskiej prawdy oraz „drogimi kamieniami” Chrystusowego charakteru, który wytrzymuje próby

Równoległe cytaty: Kazn.12:14; Mal.3:2,3; Mat.7:22-27; 12:36,37; Mar.4:22; Łuk.2:35; 12:2,3; 1Kor.3:12,14,15; 4:5; 1Piotr.1:7; 4:12.

Pieśni: 119, 93, 230, 63, 228, 305, 67.
Wiersze brzasku: (169) Kuszony i wypróbowany.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5916

Pytania: Jaką szczególną próbę miałem w tym tygodniu? Czy ona objawiła złoto, srebro i drogie kamienie, czy drewno, siano i słomę? Jak zostałem przez nie wyćwiczony?

Najbliższe wykłady publiczne:


Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.