Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

26 marca
Nie jesteśmy synami nocy ani ciemności. Przeto nie śpijmy, jak inni - 1 Tes. 5:5,6

Jako uczeń Pana, jako uczeń w szkole Chrystusowej, chrześcijanin przygotowywany jest do stanowiska w tysiącletnim Królestwie – do udziału w jego cudownych błogosławieństwach i nagrodach. Dostrzegamy zatem konieczność częstych napomnień Pisma Świętego, by lud Pana czuwał – by nie był z tych, którzy śpią, którzy są bezczynni i którzy są przeciążeni troskami obecnego życia, lecz by żarliwym duchem służył Panu. Jego służbą dla Pana jest przede wszystkim doprowadzenie siebie do jak największej harmonii z wolą Pana oraz do jak najbliższego podobieństwa do Boskiego wzoru; a po drugie – pomaganie innym powołanym na tej samej wąskiej drodze, poprzez nauczanie i dawanie dobrego przykładu. (R 3155)

W symbolach Pisma Świętego noc przedstawia grzech, a ciemność – błąd, w których znajduje się biedny rodzaj ludzki, manipulowany przez szatana. Podczas tej nocy świeci światło Pana i niektórzy, w odróżnieniu od świata, zostali obudzeni. Widząc promienie tego światła i postępując za nimi, są prowadzeni do sprawiedliwości i prawdy. Oni, lud Boży, nieustannie zwracają uwagę na to światło i w nim postępują.

Równoległe cytaty: Rzym. 13:11-13; Efez. 5:8,11,14; Kol. 1:12,13; 3:8; Efez. 6:13-18; 1 Tes. 5:1-4,7,8; Filip. 4:8; Iz. 9:2; Mat. 25:5; 1 Jana 2:8; 1 Piotra 5:8,9.

Pieśni: 297, 272, 47, 4, 183, 196, 78.
Wiersze brzasku: (207) Oto dzień się przybliżył.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5256

Pytania: Co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? Dlaczego? W jaki sposób stał się takim? Jakie były wyniki? Co należy z nimi zrobić?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell