Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

29 kwietnia
Będzie mnie wzywał, a wysłucham go; będę z nim w utrapieniu, wyrwę i uwielbię go - Ps. 91:15

Zawsze mamy błogosławiony przywilej zanoszenia naszych smutków i utrapień do Pana, Bo On wie, Jak usunąć gorycz z życia niedoli. Czyni to, pokazując nam przez doświadczenie, jak marne są wszystkie ziemskie rzeczy oraz jak zupełnie nie są w stanie zaspokoić pragnień duszy ani pocieszyć zranionego ducha. Wtedy pojawia się myśl, że bez względu na to, jak dokuczliwe są nasze doświadczenia, niedługo się skończą; a jeśli im na to pozwolimy, wyrobią w nas błogie owoce sprawiedliwości oraz rozwiną silny i szlachetny charakter, zdyscyplinowany w przejawianiu pełnej samokontroli, życzliwym liczeniu się z innymi, cierpliwym znoszeniu utrapień oraz praktykowaniu lojalności pełnej miłości, wierności i ufności względem Boga. (R 1937)

Przywilejem chrześcijan jest modlenie się do Boga przez Chrystusa, by w ten sposób w każdej chwili mieć przystęp do Boga w modlitwie. Mają oni zapewnienie, że otrzymają łaskawą odpowiedź. Bóg jest też z nimi ze Swoim współczuciem, miłością i pomocą we wszystkich ich utrapieniach. Bóg na pewno wyzwoli ich z ucisku, gdy tylko ten osiągnie zamierzony cel. W czasie ucisku jest On ich podporą, a w Swoim chwalebnym Królestwie przygotował dla nich najwyższe zaszczyty możliwe do osiągnięcia.

Równoległe cytaty: Ijoba a 14:14,15; Ps. 27:8; 50:15; 145:18; Mat. 6:6; 7:7,8; Jana 16:23-26; Dan. 12:1-3; Ps. 21:3,5; 107:6,7; 2 Tym. 4:8,18; Obj. 2:7,10,17,26,27; 3:4,5,12,21.

Pieśni: 19, 35, 41, 72, 120, 204, 310.
Wiersze brzasku: (19) Zawsze do Jezusa.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5757

Pytania: Jakie były doświadczeznia tego tygdnia związane z myślą powyższego tekstu? Jak jego zapewnienia wpłynęły na mnie?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.