Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Aktualne wydanie nosi numer 260 jest dostępne online w formacie elektronicznym TUTAJ. Główne tematy numeru: „Aniołowie – czy naprawdę wiemy jak wyglądają?”, „Poszukiwanie mądrości i jej rezultaty”, „Eliasz i kapłani Baala”. Całe archiwum dostępne jest TUTAJ.

Wydawca Sztandaru Biblijnego ma zwyczaj, by co rok przyjmować jeden z tekstów Pisma Świętego za „roczne godło”. W roku 2015 będzie to werset z listu św. Pawła do Rzymian 5:1. Towarzyszącą temu pieśnią, będzie hymn nr 205 ze Śpiewnika Brzasku Tysiąclecia. Pamiątka Śmierci Pana Jezusa w 2015r. wypada 1 kwietnia po godzinie 18:00.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

1 lutego
Gdy będziesz szedł w prawo lub w lewo, twoje uszy usłyszą słowo z tyłu do ciebie mówiące: To jest droga, idź nią - Iz.30:21

Jeśli doszliśmy do rozwidlenia drogi – do pewnego kryzysu w naszych doświadczeniach – i nie wiemy, czy udać się w prawo czy w lewo, powinniśmy natychmiast zatrzymać się i nasłuchiwać tego głosu. Innymi słowy, powinniśmy od razu zwrócić się do Słowa Pana i poprzez rozważanie jego przykazań, zasad oraz ilustracji dotyczących powodu naszego zakłopotania starać się poznać wolę Pana, prosząc także o kierownictwo Jego Ducha i usiłując doprowadzić umysł do postawy pełnej miłości, uległości i ufności. (R 1753)

Słowem z tyłu mówiącym są nauki Pism Starego i Nowego Testamentu. Nauki te mają zastosowanie do wszystkich okoliczności i doświadczeń życiowych. drości, sprawiedliwości, miłości i mocy.

Równoległe cytaty: Łuk.11:28; 8:21; Mat.7:21-29; Jak.1:21-27; Kol.2:2; 3:16; Żyd.1:1,2; Izaj.66:4; Efez.5:26; 1Tes.2:13; 2Tes.2:14,15; 2Tym.3:15-17; Żyd.2:1-3; 4:2,12; 1Piotr.2:2; 2Piotr.3:1,2; 1Jana.2:14; Jud.17; Obj.1:3; Żyd.6:4-6; 10:26-29; 2Piotr.2:20-22.

Pieśni: 49, 22, 79, 154, 296, 315, 306.
Wiersze brzasku: (85) Oto moja wola wobec ciebie.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 4881

Pytania: Czy w tym tygodniu postępowałem według Słowa? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.