Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

3 maja
Twardy pokarm jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego - Żyd. 5:14

Ci, którzy mają prawdziwą i szczerą wiarę w Boga, chętnie uznają za prawdę to, co On mówi w Swoim Słowie. Tacy powinni już dawno temu zostać utwierdzeni w podstawowych zasadach doktryny. Wznoszona przez nich budowla ze złota, srebra i drogich kamieni w znacznej części powinna być już wykonana, a praca powinna stale postępować naprzód. Jeśli są lojalni i wierni Bogu, są oni zdolni rozróżnić prawdę od błędu. Powinniśmy wiedzieć w co i dlaczego wierzymy, a wtedy głosić to śmiało i bezkompromisowo; bo „jeśli trąba niepewny głos wydaje, któż się do boju szykować będzie?”. (R 3199)

Tak jak fizyczne organy literalnych dzieci nie są wystarczająco rozwinięte, by trawić twardy pokarm, tak organy duchowych dzieci nie są wystarczająco rozwinięte, by przyswajać twardy duchowy pokarm. Trzeba być dobrze rozwiniętym w Chrystusie, by właściwie przyswajać najgłębsze prawdy. Taki rozwój można osiągnąć jedynie przez stałe używanie umysłowych, moralnych i religijnych zdolności w duchowym zakresie. Duchowe mięśnie, tak samo jak fizyczne, wzmacniają się przez używanie.

Równoległe cytaty: Jer. 15:16; Ezech. 3:3; Am. 8:11-13; Rzym. 16:19; 1 Kor. 2:6-16; 13:11; 14:20; 1 Piotra 2:2; Ps. 119:99; 131:2; Efez. 3:5; 4:13-15; Kol. 3:16; 2 Tym. 3:15-17; Żyd. 6:1; 2 Piotra 3:16-18; Jak. 1:18-25.

Pieśni: 296, 154, 49, 22, 311, 315, 332.
Wiersze brzasku: (5) Jak czytasz?
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5688

Pytania: Jak doświadczenia tego tygodnia potwierdziły ten tekst? Jakie wypłynęło z nich dobro?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.