Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

18 stycznia
W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący - Rzym. 12:11

Niech wszyscy, którzy pragną skutecznie biec w zawodach, zwracają baczną uwagę na swoją gorliwość i aktywność w słuzbie Pana. Jeśli zagrzebiemy jeden lub więcej naszych talenó pod ciężarem światowych trosk i obciążeń, których można uniknąć lub je usunąć. jeśli nasze talenty zagrzebiemy pod światową ambicją, swoją lub rodziny - czy to przez marnowanie poświęconego czasu na naukę, filozofię, muzykę, sztukę, interesy, politykę, przyjemności, czy przez folgowanie pysze i dogadzanie upodobaniom - ostatecznie, jako niewierni słudzy, zostaniemy wrzuceni w ciemności zewnętrzne. (R 1281)

Aktywność w codziennych sprawach, szczególnie w służbie Panu, jest niezbędna do osiągnięcia powodzenia. Kiedy do aktywności dodamy gorliwego ducha pałającego entuzjazmem, warunki powodzenia zostaną jeszcze lepiej spełnione. A gdy ta aktywność i gorliwość zostaną oddane Panu pod kierunkiem mądrości, przyniosą wielką korzyść Jego sprawie, a osoba przejawiająca te zalety osiągnie wysoki stopień rozwoju.

Równoległe cytaty: 1 Kron. 29:17; 2 Kron. 15:15; Ezdr. 7:23; Ps. 42:2,3; 119:139; Kazn. 9:10; Iz. 62:6,7; Jana 9:4; 1 Kor. 13:3; 14:12; 2 Kor. 4:8-10,13,16-18; 9:2; Gal. 4:18; Kol. 3:22-24; Tyt. 2:14; Judy 3; Obj. 3:19.

Pieśni: 277, 20, 13, 266, 272, 208, 78.
Wiersze brzasku: (266) Zegar naszego życia.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5334

Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) gorliwy(a)? W czym? Jakie były wyniki?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.