Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

30 marca
Ponieważ to wszystko ma się rozpłynąć, jakimi wy macie być w świętym postępowaniu i pobożności? - 2 Piotra 3:11

Pobożność na pewno nie mieści w sobie żadnych szkodliwych plotek, żadnych nieczystych ani bezbożnych mów, żadnych nielojalnych ani buntowniczych słów. Niech takie rzeczy będą jak najdalej od tych, którzy wzywają imienia Chrystusa w szczerości i prawdzie. Pamiętajmy też o tym, by codziennie rozliczać się z Panem, by żadne nieodpokutowane, a tym samym nieprzebaczone próżne słowa nie świadczyły przeciwko nam. Jeśli codziennie zdajemy rachunek przed Bogiem i staramy się o Jego łaskę, by każdego następnego dnia z większą mocą przezwyciężać zło, zostaniemy uniewinnieni podczas sądu i zaaprobowani przed Bogiem przez Chrystusa, mając świadectwo Jego Świętego Ducha, potwierdzające naszemu duchowi, że się Jemu podobamy i nadajemy się do przyjęcia przez Niego. (R 1937)

Rozważanie procesu rozpływania się obecnego złego porządku rzeczy, który zostanie zastąpiony przez dobry porządek rzeczy, stanowi silne wezwanie do świątobliwego i sprawiedliwego życia. Do sprawiedliwego życia dlatego, byśmy nie mieli udziału w tym rozpłynięciu, a do świątobliwego życia dlatego, byśmy mogli się stać częścią nowego porządku rzeczy, w którym dzięki rozwiniętej sprawiedliwości i miłości będziemy mogli być odpowiednimi administratorami błogosławieństw dla ludzkości.

Równoległe cytaty: Ps. 46:3-10; Iz. 2:19,21; Jer. 25:31-38; Dan. 12:1; Mat. 24:35; 2 Piotra 3:7,10,12; Obj. 6:14-17; 20:11; 21:1; Żyd. 12:28; 1 Piotra 1:15; 2 Piotra 3:14; Filip. 2:15.

Pieśni: 196, 171, 216, 310, 78, 125, 198.
Wiersze brzasku: (244) Dzień Jego przygotowań.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5735

Pytania: Jakie były doświadczenia tego tygodnia związane z myślą powyższego tekstu? Jak zostały przyjęte? Jakie były ich wyniki?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie
RUMUNIA Rumunia

 


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell