Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

18 czerwca
Obfitość wesela jest przed obliczem twoim, rozkosze po prawicy twojej aż na wieki - Ps. 16:11

Przed obliczem Pana, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, jest pełnia radości. Doskonalmy coraz bardziej znajomość z Panem, przybliżając się do Niego w modlitwie, w studiowaniu Jego cennego Słowa, w medytacji nad Jego dobrocią, opatrznościową opieką, znamiennymi przejawami Jego łaski w naszych osobistych doświadczeniach oraz nad Jego cennymi obietnicami, które są pewne w Jezusie Chrystusie. „Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam” (Jak. 4:8); objawi wam Samego Siebie i zamieszka w was. Prawdziwie wolą Bożą jest to, by wszystkie Jego dzieci były w Nim szczęśliwe, by się zawsze radowały. Jeśli ktoś nie doświadcza tego błogosławieństwa, żyje poniżej swych przywilejów. (R 1948)

Rozumiemy, że oblicze Boga oznacza Boską łaskę w naszym obecnym stanie ofiarowania i w przyszłych warunkach chwały. Przywilejem obu tych stanów jest pełnia radości, to jest najwyższa radość, do jakiej ktoś jest zdolny. Klasa Chrystusa, która cieszy się Jego największą łaską, jest błogosławiona wiecznym szczęściem.

Równoległe cytaty: Dz.Ap. 2:28; Przyp. 4:18; 1 Jana 3:2; Mat. 5:8; Ps. 17:15; 36:9; Żyd. 12:2; Łuk. 14:14; Jana 6:39,40,44,54; 14:2,3,19; Dz.Ap. 2:26-28; 26:6,7; 1 Kor. 15:40-57; 2 Kor. 5:1-5; Filip. 3:10,11,21; Obj. 20:4,6.

Pieśni: 179, 32, 109, 273, 201, 176, 58.
Wiersze brzasku: (174) Nie moja, lecz Jego wola.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 1949

Pytania: Co ten tekst znaczył dla mnie w tym tygodniu? Jak go wykorzystywałem(am) w codziennym życiu? Jakie były wyniki?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell