Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

23 marca
Wytrwaliście w licznych zmaganiach z utrapieniami, czy to, gdy byliście wystawieni publicznie na zniewagi i udręki, czy też, gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono - Żyd. 10:32,33

Nawet najsilniejsi bracia potrzebują pomocy, zachęty i wsparcia drugich. Pan tak zaplanował, byśmy nie czuli się całkowicie samowystarczalni i nawet nasze właściwe opieranie się na Panu wydaje się wymagać współpracy, zachęty, sympatii i miłości współpracowników winnicy. Czyż nie podziela tego zdania każdy, kto zniósł już pewien trud i upał dnia w służbie Ewangelii? Oto zatem sposób, dzięki któremu liczne jednostki spośród drogiego ludu Pana, które same nie mają największej liczby talentów czy sposobności służby, mogą stać się współpracownikami i pomocnikami w dziele Ewangelii. (R 3143)

Lud Pana może cierpieć dla prawdy na dwa sposoby: publicznie się za nią opowiadając, ściąga na siebie potok zarzutów i mnóstwo utrapień ze strony tych, którzy nienawidzą prawdy; albo stojąc przy wybitniejszych braciach, którzy spotykają się z takim traktowaniem, sprowadza na siebie różne prześladowania. Wszelkie cierpienia znoszone dobrowolnie dla sprawy Pana są cenne w Jego oczach.

Równoległe cytaty: Gal. 3:4; 2 Jana 8; 2 Kor. 4:8-18; Filip. 1:29,30; Kol. 2:1; Ps. 71:7; Dz.Ap. 16:22-31; 17:5-9; 1 Kor. 4:9; Żyd. 11:36; Filip. 1:7; 4:14; 1 Tes. 2:14.

Pieśni: 134, 168, 200, 302, 305, 307, 312.
Wiersze brzasku: (164) Zastanawiam się czasem.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5090

Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) prześladowany(a) lub stałem(am) przy tych, którzy cierpieli dla sprawiedliwości? Jak? Dlaczego? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell