Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

20 sierpnia
Którego tedy nieświadomie czcicie, tego ja wam opowiadam - Dz.Ap. 17:23

Sposób postępowania Apostoła jest godny naśladowania. Mądrzy ludzie nie ufają nowościom i skłonni są twierdzić, że jeśli cokolwiek jest cenne, istnieje od dawna. Tak jak Apostoł, powinniśmy starać się wykazywać, że prawdziwa Ewangelia nie jest nową, lecz starą teologią; nie nową, lecz starą Ewangelią; tą przepowiedzianą Abrahamowi, i tą głoszoną przez samego Pana Jezusa i wszystkich Jego Apostołów. Równolegle do wykazywania, że panujące dzisiaj błędy miały swój początek w średniowieczu, musimy dowodzić, że nie tworzymy nowej, równie błędnej teorii, lecz że wyzbyliśmy się błędów średniowiecza i powróciliśmy do pierwszych zasad, przykazań i wskazówek Ewangelii, tak jak były one głoszone przez naszego Pana i upoważnionych przez Niego przedstawicieli, Apostołów. (R 3138)

Niewiele rzeczy przynosi większe rezultaty sługom Boga niż takt. Ktoś może być bardzo utalentowany, lecz jeśli nie posiada taktu, dobry wpływ przez niego wywierany jest niewielki. Natomiast osoba taktowna, choć mało utalentowana, zazwyczaj osiąga lepsze rezultaty niż osoba pozbawiona taktu, a posiadająca wielkie talenty. Paweł jest przykładem połączenia wielkiego taktu z wielkim talentem; dlatego osiągnął najwspanialsze wyniki. Taktownie i z talentem postąpił z Ateńczykami. Gdyby był pozbawiony taktu, choć utalentowany, nie dokonałby niczego prócz pobudzenia ich do skazania go na śmierć, zgodnie z ich prawem, które wymagało jego śmierci w zaistniałych okolicznościach. Postępujemy dobrze, gdy – podobnie jak on – używamy naszych talentów, lepiej – gdy używamy naszego taktu, natomiast najlepiej – gdy używamy obu, w ten sposób osiągając najlepsze rezultaty.

Równoległe cytaty: Przyp. 15:1; 25:15; 1 Kor. 9:19-22; 2 Kor. 12:6; Sędz. 8:1-3; 1 Sam. 10:27; 11:7,12-15; 25:18-37; 2 Sam. 3:28-37; 20:16-22; 1 Król. 3:24-28; Dz.Ap. 16:3; Filip. 1:10-22; Dz.Ap. 23:6-10; 21:20-25.

Pieśni: 280, 136, 95, 198, 315, 145, 44.
Wiersze brzasku: (140) Tylko.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 3138

Pytania: Czy w tym tygodniu byłem(am) taktowny(a) w przedstawianiu prawdy? Dlaczego? Jakie były okoliczności? Co mi w tym pomagało lub przeszkadzało? Jakie były wyniki?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.