Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

22 kwietnia
Ale powiadam wam, iż z każdego słowa próżnego [niepożytecznego, szkodliwego], które mówią ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu - Mat. 12:36

Jeśli codziennie badamy nasze postępowanie, co jest obowiązkiem każdego chrześcijanina, i stwierdzamy, że nasze słowa w jakikolwiek sposób uwłaczały Panu, pamiętajmy, że w imieniu naszego Orędownika możemy zbliżyć się w modlitwie do naszego Niebiańskiego Ojca i wytłumaczyć Mu, iż zdajemy sobie sprawę z popełnionego błędu, że głęboko żałujemy zaniedbań w oddawaniu czci Jego imieniu i sprawie poprzez święte postępowanie i słowa. Prośmy pokornie, by grzech ten nie został nam policzony, lecz by został wymazany dzięki łaskawej możliwości naszego oczyszczenia przez Chrystusa, pokornie utrzymując, że w Jego drogocennej krwi pokładamy całą naszą nadzieję i ufność. W ten sposób powinniśmy zdawać sprawę z każdego próżnego słowa, a przez słowa pokuty, uzupełnione przyswajaną przez wiarę zasługą Chrystusa, zostaniemy uniewinnieni. (R 1937)

Wypowiadane słowa są wyrazem uczuć jednostki i dlatego składają się na jej charakter. Próżne słowa są wyrazem bezużytecznych oraz szkodliwych myśli i nieuchronnie podkopują charakter. Gdy ludzie staną na próbie do życia, będą musieli zdać sprawę z tego podkopanego charakteru i naprawić go. Dlatego każdy powinien modlić się: „Panie, połóż straż ustom moim, strzeż drzwi warg moich”.

Równoległe cytaty: Ps. 26:1-4; 50:3-6; 139:23,24; Jer. 11:20; 20:12; 2 Tes. 1:4,5; Mat. 25:14-30; 1 Kor. 11:31; Ezech. 18:20-28; Mat. 11:22; 12:37-42; 25:31-46; Jana 5:22-30; Dz.Ap. 17:31; Rzym. 2:5-16; 1 Piotra 4:5,7.

Pieśni: 63, 67, 230, 333, 24, 73, 171.
Wiersze brzasku: (134) W obecności Króla.
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5517

Pytania: Jakie były w tym tygodniu doświadczenia związane z powyższym tekstem? Jakich lekcji się z nich nauczyłem(am)?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell


Uwaga

Serwis w trakcie przebudowy. Stara wersja serwisu z zasobami jest jeszcze dostępna tutaj.