Sztandar Biblijny i Zwiastun Chrystusowego Królestwa to dwumiesięcznik, który w języku polskim wydawany jest od 1983 roku. Jego strony poświęcone są  podstawowym tematom biblijnym, przedstawiającym Jezusa – Zbawiciela całej ludzkości. Całe archiwum dostępne jest w zasobach.

Wykłady publiczne to jeden ze sposobów głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa. Na życzenie wysyłamy bezpłatnie literaturę związaną z tematem. Zamówienia prosimy składać przez formularz kontaktowy. Zapraszamy również do korzystania z naszego archiwum literatury i zasobów plików dźwiękowych, gdzie dodawane będą kolejne wykłady.

Posługa duchowa Słowem Bożym proponowana jest wszystkim tym, którzy o to poproszą. Na specjalne życzenie wykwalifikowani ewangeliści przeprowadzają prelekcje, studia tematyczne, pogadanki, odpowiedzi na pytania i inne formy nauczania. Okolicznościowe wykłady mogą być też wygłaszane podczas uroczystości, takich jak śluby czy pogrzeby. Ruch od ponad 20 lat z powodzeniem prowadzi pracę ewangelizacyjną w Zakładach Karnych i Aresztach Śledczych na terenie naszego kraju. W przypadku zainteresowania którąkolwiek z powyższych form usług prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk, ruchem religijnym. Łączą się w nim w celu dobrowolnej współpracy liczni chrześcijanie, szczególnie osoby świeckie wszelkich zawodów i poglądów z różnych wyznań i bezwyznaniowi. Tworzą oni w ten sposób społeczności religijne w wielu krajach. Ruch nie jest stowarzyszony z żadną inną grupą ani z żadną denominacją. Samofinansowanie realizuje z dobrowolnych składek, wnoszonych w sposób niekrępujący. Więcej…


Codzienna Niebiańska Manna:

19 września
Uświęć ich przez prawdę twoją; słowo twoje jest prawdą - Jana 17:17

Nasz Pan zawsze łączy postęp i rozwój naszego duchowego życia z przyjmowaniem i okazywaniem przez nas posłuszeństwa prawdzie. Każde dziecko Boże powinno wystrzegać się nauk, które utrzymują, iż stoją ponad Słowem i że Chrystus lub Duch Święty przemawia do tak zaawansowanych chrześcijan niezależnie od Słowa Bożego. Taki stan rozwija duchową pychę i chełpliwość oraz pozbawia mocy ostrzeżenia i napomnienia świętych Pism, ponieważ zwiedzione jednostki myślą, że mieszka w nich wyższy nauczyciel. Szatan korzysta z tych złudzeń, zniewalając ich do czynienia jego woli. (R 3250)

Uświęcenie odłącza człowieka od grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, a przeznacza do służby Panu. Prowadząc swoje dzieło, uświęcenie utrzymuje naszą wolę martwą, składa w ofierze nasze ciało Panu i czyni nasz charakter podobnym do Jego charakteru. Słowo uświęca nas, najpierw przez wypracowywanie w naszym sercu poświęcającej wiary i miłości, przez co uzdalnia nas do przedstawienia siebie Panu jako ofiar. Kontynuuje to dzieło przez zapoczątkowanie w nas nowego serca, umysłu i woli, a także przez uzdolnienie nas do poświęcenia się na śmierć, utrzymując naszą ludzką wolę martwą, a Boską wolę żywą w nas. Następnie pobudza nasz wzrost, oczyszczając, wzmacniając i równoważąc nas. Wieńczy ten proces udoskonaleniem nas, a wszystko to przez służbę Jezusa.

Równoległe cytaty: Jer. 1:5; Dz.Ap. 26:17,18; Rzym. 15:16; 1 Kor. 1:2,30; 6:11; Gal. 2:20; 6:14; Efez. 1:3,4; 3:19; 4:7,12-16; 5:25-27; Kol. 2:11; 1 Tes. 4:3,4; 5:23; 2 Tes. 2:13,14; 2 Tym. 2:21; Żyd. 2:11.

Pieśni: 49, 4, 47, 78, 196, 198, 267.
Wiersze brzasku: (114) Mistrzu, mów!
Lektura uzupełniająca w Strażnicy: R 5319

Pytania: Co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? W jaki sposób? W jakich okolicznościach? Z jakimi wynikami?

Sztandar Biblijny


Zmartwychwstanie umarłych


Nauki Świadków Jehowy…


Linki:

USA Stany Zjednoczone
W_Brytania Wielka Brytania
Niemcy Niemcy
Francja Francja
Litwa Litwa
Rosja Rosja
Ukraina Ukraina
Brazylia Brazylia
Czechy Czechy
Indie Indie


Zamów Boski Plan Wieków


Serwis Pastor Russell

Pastor Russell

Pastor Russell