Regulamin sklepu

Regulamin sklepu obowiązujący od 11.06.2023 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EPIFANIA.PL

Sklep internetowy epifania.pl funkcjonujący pod adresem www.epifania.pl/sklep
prowadzony jest przez:

Świecki Ruch Misyjny „Epifania” z siedzibą w Poznaniu, 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 40, wpisany pod numerem 1 w Dziale A Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych,
NIP: 531-14-888-45.

SPIS TREŚCI

Definicje

§1. Składanie i realizacja zamówień
§2. Ceny towarów
§3. Modyfikacja składanych zamówień
§4. Formy płatności
§5. Czas realizacji zamówienia
§6. Reklamacje
§7. Gwarancja
§8. Prawo odstąpienia od umowy
§9. Dane osobowe
§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§11. Postanowienia końcowe

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy epifania.pl oraz zamówień mailowych i telefonicznych;

Sklep – sklep internetowy epifania.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu Towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.epifania.pl/sklep;

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.epifania.pl/sklep i oznaczone jako dostępne;

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk – element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej www.epifania.pl/sklep;

Konto Klienta – konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu ma dostęp do własnego panelu Klienta;

Panel Klienta – element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w którym Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie;

Czas realizacji zamówienia – czas, w którym Sklep po przygotowaniu zamówienia dostarczy Towar Klientowi;

Towar – produkt oferowany do sprzedaży we wszystkich kategoriach Sklepu;

Płatność on-line – płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych;

Wymagania techniczne www.epifania.pl/sklep – do korzystania ze sklepu internetowego epifania.pl, w tym do przeglądania asortymentu sklepu, jak i składania zamówień na Towary, niezbędne są:

  1. komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

§1. Składanie i realizacja zamówień

1. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w §1 ust. 2 pkt 1) i 2), składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie Towaru i Regulaminie znajdujących się na stronie www.epifania.pl. Klient, składając zamówienie za pomocą środków wskazanych w §1 ust. 2 pkt 3), składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach uzgodnionych w trakcie rozmowy telefonicznej i Regulaminie.

2. Klient, zamierzający nabyć Towar, może złożyć zamówienie w trzech trybach:

1) za pośrednictwem strony internetowej Sklepu www.epifania.pl/sklep 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:

a) po zarejestrowaniu się – w przypadku nowego Klienta lub zalogowaniu – w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie.
Tylko zarejestrowani Klienci mają dostęp do pełnej oferty Sklepu.
b) bez rejestracji; z wybranej oferty Sklepu.

2) e-mailowo – przesyłając e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu), 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia, podając w ww. wiadomości następujące informacje:

– zamawiany Towar,
– ilość zamawianego Towaru,
– Imię, Nazwisko lub firma, adres, numer telefonu, e-mail,
– rodzaj dostawy,
– formę płatności,
– adres dostawy,
– w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;

3) telefonicznie – wykonując połączenie telefoniczne na numer telefonu komórkowego (+48) 660165658

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00,
b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 9:00 do 19:00
i podając w rozmowie telefonicznej następujące informacje:

– zamawiany Towar,
– ilość zamawianego Towaru,
– Imię, Nazwisko lub firma, adres do wysyłki, numer telefonu, e-mail,
– rodzaj dostawy,
– formę płatności – jedyną formą płatności w tym trybie jest płatność przy odbiorze,
– w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu;

3. Klient, składając zamówienie przez stronę internetową Sklepu, chcący nabyć Towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia ikony „Dodaj do koszyka”, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.
W trakcie składania zamówienia przez stronę internetową Sklepu Klient przechodzi przez wskazane etapy:

1) wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do dostawy (mogą to być inne dane niż dane Klienta),
2) wybiera zamawiane Towary i ich ilość,
3) wybiera rodzaj dostawy,
4) wybiera formę płatności,
5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku: PRZECZYTAŁEM/AM I AKCEPTUJĘ REGULAMIN,
6) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”.

4. Po złożeniu zamówienia w sposób określony w §1 ust. 2 i 3 Sklep przesyła Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) zamówienia przez stronę internetową Sklepu
Klient zarejestrowany i niezarejestrowany otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep, a w przypadku zakupów z płatnością przy odbiorze także informację, że zostaje ono przekazane do realizacji.
Po dokonaniu płatności on-line Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji.
2) zamówienia złożone poprzez e-mail
Klient dokonujący zakupów otrzymuje wiadomość e-mail, zależnie od wybranej formy płatności:

a) w przypadku zakupów z płatnością przy odbiorze – potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep i z numerem zamówienia, a także informacją, że zostaje ono przekazane do realizacji,
b) w przypadku zakupów z płatnością on-line – potwierdzeniem przyjęcia zamówienia przez Sklep, numerem zamówienia oraz linkiem do pośrednika płatności Przelewy24, w celu opłacenia zamówienia.

Po dokonaniu płatności on-line Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem przekazania zamówienia do realizacji.

3) zamówienia telefoniczne
Klient dokonujący zakupów z płatnością przy odbiorze (jedyna dostępna forma w tym trybie zgodnie z §4 ust. 4 Regulaminu) otrzymuje (po zakończeniu rozmowy telefonicznej):

a) potwierdzenie treści proponowanej umowy na trwałym nośniku (w formie wiadomości SMS),
b) po złożeniu przez klienta oświadczenia dotyczącego zawarcia umowy, klient otrzymuje na trwałym nośniku (po zakończeniu rozmowy telefonicznej) potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z numerem zamówienia (w formie wiadomości SMS), które zostaje przekazane do realizacji.

6. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży, według dyspozycji Klienta:

1) faktura w formie elektronicznej zostanie przekazana Klientowi pod wskazany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu,
2) paragon lub faktura w wersji papierowej zostanie przekazana Klientowi, wraz z zamówionym Towarem, pod wskazany przez Klienta adres dostawy.

Klient, kupujący więcej niż jeden Towar, chcący otrzymać odrębne paragony lub faktury na poszczególne Towary lub na inne dane Kupującego, powinien złożyć odrębne zamówienia na Towary objęte poszczególnymi paragonami lub fakturami.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie Towaru wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.

8. Liczba sprzedawanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

9. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Pozostałe tematy w Kategorii tematu) wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie konta. W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mail, na który konto zostało zarejestrowane.

11. Opłata za połączenie z numerem (+48) 660165658 zgodna ze stawką przewidzianą przez operatora wg aktualnego cennika.

12. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, po wcześniejszym wezwaniu Klienta do zaniechania stosowania w ramach Sklepu określonych działań, które mogą naruszać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

§2. Ceny towarów

1. Ceny Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym Towarze.

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:

– wyrażone są w złotych polskich,
– zawierają podatek VAT,
– nie zawierają kosztów przesyłki.

3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena Towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Klient oprócz ceny za Towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.

6. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym obowiązują tylko w ofercie internetowej, sprzedaży e-mailowej i sprzedaży telefonicznej.

7. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej, w szczególności czy dotyczy sprzedaży e-mailowej lub sprzedaży telefonicznej.

§3. Modyfikacja składanych zamówień

1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu przyjętym przez Sklep do realizacji do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Po przygotowaniu zamówienia do wysyłki konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §8 niniejszego Regulaminu.

2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu). Klient dokonujący modyfikacji zamówienia otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem modyfikacji zamówienia.

3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionych towarów, adresu wysyłki, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia.

4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru lub towarów, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

§4. Formy płatności

1. Zapłaty za zakupione Towary zamówione przez stronę internetową Sklepu Klient może dokonać:

a) osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub kurierowi, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność za pobraniem”;
b) płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym, kartą płatniczą, BLIKiem bądź portfelem elektronicznym (portmonetką). W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

2. Zapłaty za zakupione Towary zamówione przez e-mail Klient może dokonać:

a) osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub kurierowi, w przypadku, gdy wybraną formą płatności jest „płatność za pobraniem”;
b) płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym, kartą płatniczą, BLIKiem bądź portfelem elektronicznym (portmonetką). W tym przypadku Sklep wysyła, na podany przez Klienta adres e-mail, link do pośrednika płatności Przelewy24. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.

3. Złożone zamówienia z wybraną opcją płatności on-line oczekują na wpłatę Klienta przez 10 (dziesięć) dni od dnia złożenia zamówienia; po tym czasie nieopłacone zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

4. Pośrednikiem płatności internetowych Przelewy24 oraz Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Zapłaty za zakupione Towary zamówione przez telefon Klient może dokonać tylko osobiście, płacąc gotówką przedstawicielowi Poczty Polskiej lub kurierowi, podczas odbioru zamówienia („płatność za pobraniem”).

§5. Czas realizacji zamówienia

1. Dostępność Towaru w Sklepie jest nie dłuższa niż 14 dni roboczych. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony Towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki jest równy orientacyjnie: czas dostępności towaru + przewidywany czas dostawy i nie może przekraczać 30 (trzydziestu) dni od dnia zawarcia umowy.

W przypadku opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 (trzydziestu) dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

2. Wysyłka Towarów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych Towarów. W przypadku złożenia zamówienia na Towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia, z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.

3. Towary objęte zamówieniem

1) złożonym przez stronę internetową Sklepu dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, lub za pośrednictwem paczkomatu, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy,
2) e-mailowym dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, lub operatora systemu paczkomatów, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy,
3) telefonicznym dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.

4. Termin otrzymania przez Klienta Towaru uzależniony jest od rodzaju Towaru i wybranego przez niego sposobu dostawy, i jest równy:

1) w przypadku sprzedaży Towarów:

a) w Polsce:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej (zależnie od rodzaju przesyłki: ekonomiczna, priorytetowa, kurierska): 2-7 dni roboczych + czas dostępności towaru;
– za pośrednictwem kuriera: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru;
– w Paczkomacie (dostawa towaru do wybranego Paczkomatu): 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru;

b) w krajach Unii Europejskiej:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa): 5-10 dni roboczych + czas dostępności towaru;
– za pośrednictwem kuriera: 3-7 dni roboczy + czas dostępności towaru;

c) w krajach poza Unią Europejską:

– za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa): 7-14 dni roboczych + czas dostępności towaru;

5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności.

1) Koszt dostawy podany jako „Zapytaj o darmową wysyłkę” jest realizowany na poniższych warunkach:

a) Klient, który z powodu podeszłego wieku lub innej niemocy, czy przeciwności losu nie jest w stanie zapłacić za przesyłkę, otrzyma zamówione pozycje bezpłatnie, jeśli:

– wyśle wiadomość e-mali przez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu) i opisując swoją sytuację,
– wykona połączenie telefoniczne na numer telefonu komórkowego
(+48) 660165658 i przedstawi swoją sytuację.

b) Klient jest zachęcany, aby stał się regularnym prenumeratorem czasopisma Sztandar Biblijny.

§6. Reklamacje

1. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu są Towarami oryginalnymi i niewadliwymi.

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony Towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez powyższego Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.
2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

3. W przypadkach określonych w ust. 2 Klient ma prawo złożyć reklamację bezpośrednio w Sklepie.

4. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu) lub telefonicznie pod numerem (+48) 660165658. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji.

W przypadku odesłania reklamowanego towaru bezpośrednio do siedziby prosimy
o przesłanie towaru na następujący adres:

Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
ul. Dziewińska 40
60-178 Poznań
z dopiskiem: „Reklamacja”.

W celu zgłoszenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza, przygotowanego przez Sklep. Pobierz formularz

5. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany Towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Reklamacje dotyczące niezgodności Towaru z umową są rozpatrywane przez Sklep w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep. Inne reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 (trzydzieści) dni od daty otrzymania reklamacji przez Sklep.

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie.
W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada Towaru jest nieistotna.

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego Towaru w zamian za Towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

§7. Gwarancja

1. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane Towary.

§8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się ze Sklepem przy pomocy poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu) lub telefonicznie pod numerem (+48) 660165658.
W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania odstąpienie od umowy przez konsumenta następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, konsument może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia:

a) odebrania Towaru przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,
b) odebrania ostatniego Towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego Towaru dostarczanych partiami,
c) zawarcia umowy dla pozostałych umów,
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. W przypadku odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a odstępujący od umowy jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym dokonano odstąpienia od umowy. Jeżeli odstępujący od umowy wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu odstępującemu od umowy poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

Odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Odstępujący od umowy ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru związane z dostarczeniem Towaru do Sklepu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej), datę zawarcia umowy/odbioru Towaru, imię, nazwisko oraz adres odstępującego od umowy, informację o przedmiocie odstąpienia, oraz stwierdzenie dotyczące odstąpienia od umowy ze Sklepem, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej – powinno być podpisane.

Odstępując od umowy, można skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Pobierz formularz

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany niżej adres albo przesłać przy pomocy poczty elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu) i dołączając jako załącznik wypełniony formularz, albo kontaktując się telefonicznie pod numerem (+48) 660165658.

Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
ul. Dziewińska 40
60-178 Poznań
z dopiskiem: „Zwrot”.

Zwracany Towar powinien zostać wysłany na adres:

Świecki Ruch Misyjny „Epifania”
ul. Dziewińska 40
60-178 Poznań
z dopiskiem: „Zwrot”.

4. Zwrot środków pieniężnych odstępującego od umowy nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyto przy płatności, chyba że odstępujący od umowy wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od odstępującego od umowy do chwili otrzymania Towaru lub dostarczenia przez odstępującego od umowy dowodu jego odesłania.

§9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Świecki Ruch Misyjny „Epifania” z siedzibą w Poznaniu, 60-178 Poznań, ul. Dziewińska 40, e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu).

2. Podawanie przez Klienta danych osobowych (imię, nazwisko, firma, adres, numer telefonu, adres e-mail) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, w tym wysyłki zamówionych Towarów. Niepodanie koniecznych danych osobowych wyklucza możliwość zawarcia i wykonania umowy. Klient jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych.

3. Podawane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania przez Sklep umowy sprzedaży Towarów oraz w celu obsługi posprzedażnej transakcji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” – „RODO”). Sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w innych celach po uzyskaniu na to jego zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Podawane przez Klienta dane osobowe niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane podmiotom realizującym wysyłkę w imieniu Sklepu oraz operatorowi telekomunikacyjnemu w celu powiadomienia Klienta o statusie zamówienia w drodze SMS.

5. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty Sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter).

6. W przypadku dokonywania przez Klienta płatności on-line poprzez pośrednika płatności elektronicznych Klient upoważnia Sklep do przekazywania temu pośrednikowi jego danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności.

7. Dane osobowe Klienta nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacjom międzynarodowym.

8. Klient ma prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.

9. Klient ma prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody na przetwarzanie następuje za pośrednictwem poczty e-mail poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Sklep w Kategorii tematu). Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. We wszelkich innych sprawach związanych z danymi osobowymi Klienta należy kontaktować się z Administratorem, poprzez formularz kontaktowy na stronie www.epifania.pl/kontakt (zaznaczając Pozostałe tematy w Kategorii tematu).

10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Dane osobowe Klienta, będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

§10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient ma w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
– Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,
– Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
– Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

§11. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11 czerwca 2023 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. plików cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione. Szczegóły dotyczące wykorzystywania cookies zawarte są w Polityce cookies dostępnej na stronie Sklepu.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

Regulamin sklepu internetowego epifania.pl udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Pobierz


Archiwum regulaminów