Teraźniejsza Prawda 1974

STYCZEŃ-LUTY 1974 (nr 272) Pobierz
 • Nasz tekst godła na 1974 rok – Mar. 5:36; Żyd. 10:23
 • Dwa święta Przejścia – słup obłoku i ognia
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej
 • Data Wieczerzy Pańskiej w 1974 roku
MARZEC-CZERWIEC 1974 (nr 273/274) Pobierz
 • Dałem wam przykład
 • Nasze 55 roczne sprawozdanie
 • Podsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z Polski
 • Podsumowanie pracy w Polsce
 • Dwa święta Przejścia – słup obłoku i ognia (dokończenie)
 • Młodociani Godni (ciąg dalszy)
LIPIEC-SIERPIEŃ 1974 (nr 275) Pobierz
 • Młodociani Godni (dokończenie)
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1974 (nr 276/277) Pobierz
 • Nie grzesz językiem swym
 • Stworzenie – uwagi ogólne
 • Pytania bereańskie do art. „Młodociani Godni”
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
 • Pytania i odpowiedzi