Teraźniejsza Prawda 2022

WIOSNA 2022 (nr 560) Pobierz
  • Królowa Saby odwiedza Salomona
  • Wspominanie Naszego Pana i Jego służby
  • Zasłony dziedzińca i ich znaczenie
  • Pytanie biblijne
LATO 2022 (nr 561) Pobierz
  • Opublikowane światło.
  • Dostosowania są niezbędne do postępu
  • Sprawozdania krajowe za rok 2021