Teraźniejsza Prawda 2017

WIOSNA 2017 (nr 540) Pobierz
 • Obecne obowiązki i przywileje ludu Bożego
 • Drugorzędni prorocy
 • Kto może zwoływać konwencje
 • Myśli na okres pamiątkowy
 • Pamiętamy
LATO 2017 (nr 541) Pobierz
 • Boska sprawiedliwość
 • Podsumowanie pracy w 2016 r.
 • Stół Pański
 • Skondensowana pomoc biblijna w studiowaniu
 • Pytania biblijne
JESIEŃ 2017 (nr 542) Pobierz
 • Długość okresu Epifanii
 • Nasza praca w Indiach
 • Gabaonici, Netynejczycy, Poświęceni Obozowcy Epifanii
 • Dziękczynienie
ZIMA 2017 (nr 543) Pobierz
 • Dyscyplina w Kościele
 • Usprawiedliwienie, poświęcenie, uświęcenie
 • Myśli na nowy rok
 • Przedstawiciel w Nigerii