Teraźniejsza Prawda 2013

WIOSNA 2013 (nr 524) Pobierz
 • Wspaniałe obietnice Boga
 • Wiedza zwiększa odpowiedzialność
 • Wiek Ewangelii w streszczeniu
 • Pytania biblijne
 • Ogłoszenie
 • Pamiętamy
LATO 2013 (nr 525) Pobierz
 • Czy drzwi wejścia do wysokiego powołania są zamknięte?
 • Quasi-wybrani
 • Przybytek na pustyni
 • Pytania biblijne
JESIEŃ 2013 (nr 526) Pobierz
 • Ważne wydarzenia od 1878 roku
 • Mojżesz, Maria i Aaron – typ i antytyp (część I)
 • Próbne usprawiedliwienie musi poprzedzać poświęcenie
ZIMA 2013 (nr 527) Pobierz
 • Mojżesz, Maria i Aaron – typ i antytyp (część II)
 • Pytania biblijne
 • List do Braci i Sióstr w Niemczech i w Polsce