Teraźniejsza Prawda 1998

STYCZEŃ-LUTY 1998 (nr 456) Pobierz
 • Obecne obowiązki i przywileje ludu Bożego (Iz. 58:1,2)
 • Chrześcijańska wolność
 • Zebrania zgromadzeń domowych
 • Niektóre wyjaśnienia odnośnie zebrań zgromadzeń domowych
 • Listy w sprawie pracy księgarza
MARZEC-KWIECIEŃ 1998 (nr 457) Pobierz
 • Dla kogo jest Światłość świata?
 • Werset naszego godła na 1998 rok
 • Roczne sprawozdanie od naszego przedstawiciela w Niemczech
 • Roczne sprawozdanie z krajów francuskojęzycznych
 • Program konwencji wiosennej w 1998 r.
MAJ-CZERWIEC 1998 (nr 458) Pobierz
 • Roczne sprawozdanie z Polski i Europy Wschodniej
 • Skorowidz wersetów biblijnych występujących w Teraźniejszej Prawdzie w 1997 r.
 • Program konwencji w Orłówce
 • Program konwencji letnich w 1998 r.
LIPIEC-SIERPIEŃ 1998 (nr 459) Pobierz
 • Chrystus – „Sprawiedliwość Jehowy”
 • 7 podróży do Betlejem
 • Sprawozdanie z zimowo-wiosennej podróży br. Carla Seebalda
 • Sprawozdanie brata J. Detzlera z wiosennej podróży w 1997 r.
 • Sprawozdanie br. Johna Devisa z podróży do Francji i Anglii
 • Roczne sprawozdanie z Pamiątki (za 1997 r.)
 • Plan konwencji w Krakowie
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1998 (nr 460) Pobierz
 • Prawdziwa Mądrość (Przyp. 3:1-17)
 • Nasze 79. roczne sprawozdanie
 • Niektóre znaczące wiadomości o wydarzeniach w 1997 roku
 • Roczne sprawozdanie naszego przedstawiciela w Skandynawii
 • Roczne sprawozdanie naszego przedstawiciela w Wielkiej Brytanii
 • Program konwencji we Lwowie
 • Ceny wydawnictw książkowych
 • Ceny traktatów biblijnych
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1998 (nr 461) Pobierz
 • Czy się ostoi dzieło naszego Pastora?
 • Wielkość, łaskawość i współczucie Boga
 • Kaleb całkowicie poszedł za Panem
 • List od naszego brytyjskiego przedstawiciela na temat warunków w Europie
 • Sprawozdanie naszego przedstawiciela w Indiach
 • „Sabra”
 • Pamiątka śmierci naszego Pana w 1999 r.
 • Projekt konwencji na 1999 rok