Teraźniejsza Prawda 1993

STYCZEŃ-LUTY 1993 (nr 426) Pobierz
 • Werset naszego godła na 1993 rok, Ps. 121:8
 • Immanuel i Jego Królestwo
 • Prababka króla Dawida
 • Wielkie złudzenia
 • „Panie! Naucz nas modlić się”
 • Data Pamiątki śmierci Jezusa w 1993 roku
MARZEC-KWIECIEŃ 1993 (nr 427) Pobierz
 • Pamiątka śmierci naszego Pana
 • „Otom jest żywy na wieki wieków”
 • Sprawozdanie naszego przedstawiciela w Indiach
MAJ-CZERWIEC 1993 (nr 428) Pobierz
 • Nasze 74. roczne sprawozdanie
 • Sprawozdanie z niedawnej konwencji, w której uczestniczyli bracia polscy, ukraińscy i rosyjscy
 • Pytania biblijne
 • Sprawozdanie z działalności w Anglii
 • Skorowidz wersetów biblijnych (numery 420-425)
 • Letnie konwencje
LIPIEC-SIERPIEŃ 1993 (nr 429) Pobierz
 • Podstawa naszego usprawiedliwienia
 • Sprawozdanie z Polski
 • Program konwencji
 • Konwencja jesienna
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1993 (nr 430) Pobierz
 • Epifania potwierdza, że brat Russell był „onym sługą”
 • Pastor Russell nie był założycielem „Świadków Jehowy”
 • Sprawozdanie br. Carla Seebalda z podróży po Europie w 1992 roku
 • List z Nigerii i nasza odpowiedź
 • Pytania biblijne
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1993 (nr 431) Pobierz
 • Dary dla naszego Króla
 • Wielki dzień Bożego Sabatu
 • Wiara podstawą naszego odpoczynku
 • Sprawozdanie br. Nielsena z podróży do Stanów Zjednoczonych i Kanady
 • Sprawozdanie niemieckiego przedstawiciela
 • Sprawozdanie z podróży na Ukrainę i do Rosji
 • Sprawozdanie ze Lwowa, konwencja ukraińska
 • Człowiek pyta, a Bóg odpowiada