Teraźniejsza Prawda 1989

STYCZEŃ 1989 (nr 396) Pobierz
 • Doroczne rozliczenia a duchowe rozliczenia
 • Słowo ciałem się stało
 • Przez wiele ucisków wiedzie droga do Królestwa Bożego
 • Modlitwa wielkim przywilejem
 • List brata W. Stachowiaka
LUTY 1989 (nr 397) Pobierz
 • Werset naszego godła na 1989 rok, Rzym. 8:28
 • Sprawiedliwa nagana i odpuszczenie grzechów
 • „Duch nie ma ciała ani kości”
 • Pytania i odpowiedzi
MARZEC 1989 (nr 398) Pobierz
 • Wieczerza Pańska
 • Skorowidz wersetów biblijnych (TP 372-383)
KWIECIEŃ 1989 (nr 399) Pobierz
 • Błogosławieństwa restytucji dla całej ludzkości
 • Izrael ośrodkiem uwagi świata
 • Syjonizm nadzieją świata
 • Mesjanistyczne błogosławieństwa dla cielesnego Izraela
 • Pytania i odpowiedzi
MAJ 1989 (nr 400) Pobierz
 • Pokuta Dawida
 • Nadzieja świata
 • Pytania i odpowiedzi
CZERWIEC 1989 (nr 401) Pobierz
 • Usprawiedliwienie
 • Przymierze nowe Izraela
 • Nasza polityka wydawnicza
 • Pytania i odpowiedzi
LIPIEC 1989 (nr 402) Pobierz
 • Nasze 70. roczne sprawozdanie
 • Roczne sprawozdanie z Polski
 • Roczne sprawozdanie z krajów francuskojęzycznych
 • Roczne sprawozdanie ze Skandynawii
 • Wybór generalnych starszych
SIERPIEŃ 1989 (nr 403) Pobierz
 • „Ofiaruj Bogu chwałę” (dziękczynienie)
 • „Niewdzięczni, niepobożni”
 • Święto Kuczek
 • Pieśni w domu naszego pielgrzymstwa
 • Pytania i odpowiedzi
WRZESIEŃ 1989 (nr 404) Pobierz
 • Bracia Russell, Storrs i Stetson
 • List do naszych pielgrzymów i ewangelistów
 • Boskie uznanie okazane przez przesiewania
 • Wybór generalnych starszych (ciąg dalszy z TP ’89 s. 107)
PAŹDZIERNIK 1989 (nr 405) Pobierz
 • Potrzeba krwi pojednania
 • Bóg w domu
 • Boskie słowa pociechy do Żydów
 • „Nie dał nam Bóg Ducha bojaźni”
 • Traktaty w dystrybucji
LISTOPAD 1989 (nr 406) Pobierz
 • Awanse w służbie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Skorowidz wersetów biblijnych (TP 384-395)
GRUDZIEŃ 1989 (nr 407) Pobierz
 • Narodził się Zbawiciel
 • „Koronujesz rok dobrocią twą”
 • Nagroda Kaleba