Teraźniejsza Prawda 1986

STYCZEŃ 1986 (nr 360) Pobierz
 • Nasze godło na 1986 rok – Iz. 52:12
 • Czy współczesne „mówienie językami” pochodzi od Boga
 • Pytania i odpowiedzi
 • Data Pamiątki Wieczerzy Pańskiej w 1986 roku
 • Plan konwencji na 1986 rok
LUTY 1986 (nr 361) Pobierz
 • Dobry syn złego ojca i dobrej matki
 • „Innego pocieszyciela da wam”
 • Niepowodzenia ruchu „charyzmatycznego”
 • „Że mię darmo mieli w nienawiści”
 • Błogosławieństwa Jezusa
MARZEC 1986 (nr 362) Pobierz
 • Zbliżająca się Pamiątkowa Wieczerza
 • Synowie i córki pociechy – pocieszenia
 • Pytania i odpowiedzi
KWIECIEŃ 1986 (nr 363) Pobierz
 • Badanie dogmatu Trójcy
MAJ 1986 (nr 364) Pobierz
 • Postanowienie dotyczące przyszłego przywództwa
 • Generalna Konwencja w Chester Springs
 • Roczne sprawozdanie z Polski
 • Sprawozdanie J. Robertsa z podróży po Filipinach
 • Brat August Gohlke zakończył swój bieg
CZERWIEC 1986 (nr 365) Pobierz
 • Badanie doktryny o Trójcy (dokończenie z nr 363)
 • Pytania i odpowiedzi
LIPIEC 1986 (nr 366) Pobierz
 • Biografia pastora Augusta Gohlkego
 • Ostatnie miesiące brata Augusta Gohlkego
 • Wspomnienia o bracie Auguście Gohlkem
 • Pogrzeb brata Augusta Gohlkego
SIERPIEŃ 1986 (nr 367) Pobierz
 • Zgromadzenie klejnotów Bożych
 • Wysławianie
 • Poglądy rzymskokatolików na życie wieczne
WRZESIEŃ 1986 (nr 368) Pobierz
 • Pogrzeb brata Augusta Gohlkego (dokończenie)
 • Przemówienie pogrzebowe
 • Pogrzeb w dniu 23 grudnia 1985 roku
 • Nasze 67. roczne sprawozdanie
 • Pytania i odpowiedzi
PAŹDZIERNIK 1986 (nr 369) Pobierz
 • Wiara a łatwowierność
 • Długi dzień Jozuego
 • Jezus i znaki
 • Pytania i odpowiedzi
LISTOPAD 1986 (nr 370) Pobierz
 • Obrona prawdziwej chronologii biblijnej – zbicie nowej chronologii
 • Żniwo w proroctwie, Iz. 52:1-12
GRUDZIEŃ 1986 (nr 371) Pobierz
 • Zmartwychwstanie umarłych – naszą jedyną nadzieją
 • Młodość Daniela i jego towarzyszy w Babilonie
 • Trudne okoliczności na jakie napotykają młodzi
 • Jonasz i wielka ryba