Teraźniejsza Prawda 1984

STYCZEŃ 1984 (nr 336) Pobierz
 • Tekst naszego godła na 1984 rok – Ps. 27:14
 • Co to jest obmowa?
 • Jonasz – typ i antytyp
 • Bereańskie pytania
 • Inne
LUTY 1984 (nr 337) Pobierz
 • Odnowienie i wzrost
 • „Albowiemeście drogo kupieni”
 • „Prawdziwie wolnymi będziecie”
 • Biblia – wspaniała świątynia
 • Twoje wykształcenie wykazuje braki w…
MARZEC 1984 (nr 338) Pobierz
 • Wielkanoc
 • Nasze 65. roczne sprawozdanie
KWIECIEŃ 1984 (nr 339) Pobierz
 • Pierwsze piekło Biblii
 • Uleczenie Naamana, porażenie Giezego
MAJ 1984 (nr 340) Pobierz
 • Szczere napomnienie, by chwalić Boga
 • „Świadkowie Jehowy” a obchodzenie Pamiątki
 • List w sprawie „Świadków Jehowy” i nasza odpowiedź
 • Pytania i odpowiedzi
CZERWIEC 1984 (nr 341) Pobierz
 • Instrukcje Jezusa dotyczące modlitwy
 • Zachowanie tożsamości przy zmartwychwstaniu
 • Uleczenie Naamana, porażenie Giezego (dokończenie z nr 339)
 • Pytania i odpowiedzi
LIPIEC 1984 (nr 342) Pobierz
 • Duch niezadowoleniaCzynienie i dochowywanie szczególnych ślubów
 • Proroctwo Nahuma
 • „Wiedząc czas… abyśmy się ze snu ocucili”
 • Pytania i odpowiedzi
SIERPIEŃ 1984 (nr 343) Pobierz
 • Bogacz w piekle. Czy on kiedykolwiek z niego powróci?
 • Biblia a ewolucja
 • Słowo Boże
WRZESIEŃ 1984 (nr 344) Pobierz
 • Na podstawie czyjego upoważnienia, co, komu i dlaczego głosimy
 • „Czegoż Pan chce po tobie”?
 • Pytania i odpowiedzi
PAŹDZIERNIK 1984 (nr 345) Pobierz
 • Nakarmienie głodnych
 • „Byłem umarły, a otom jest żywy”
 • „Słudzy nieużyteczni jesteśmy”
 • Pytania i odpowiedzi
LISTOPAD 1984 (nr 346) Pobierz
 • Błogosławieństwa dla nowej Jerozolimy i przez nią
 • Studiowanie Biblii, przedmiotowe a ciągłe
 • Bereańskie metody
 • Sprawozdanie brata C. Obajtka z jego podróży po Afryce
GRUDZIEŃ 1984 (nr 347) Pobierz
 • Narodzenie Jezusa
 • Śmierć! Piekło! Nieśmiertelność!
 • Przywrócenie do życia córki Jaira
 • Święte i żarliwe uczucie
 • Zaufanie Bogu w sprawie swego zdrowia
 • Pytania i odpowiedzi