Teraźniejsza Prawda 1983

STYCZEŃ-LUTY 1983 (nr 326) Pobierz
 • Tekst naszego godła na 1983 rok – Kol. 3:14
 • Najwyższy czas, by się zbudzić i czuwać
MARZEC-KWIECIEŃ 1983 (nr 327) Pobierz
 • Pamiątka Wieczerzy Pańskiej 27 marca
 • Nasze 64. roczne sprawozdanie
 • Sprawozdanie z Polski
 • Stare i nowe niebiosa i ziemia
MAJ 1983 (nr 328) Pobierz
 • Dawid, mąż według serca Bożego
 • Nieskwapliwość
 • Pobłażliwość
 • Życiodajny strumień
 • Propozycja budowy kanału łączącego M. Śródziemne z Martwym
 • Pytania i odpowiedzi
CZERWIEC 1983 (nr 329) Pobierz
 • Prawdziwa Światłość
 • ŚRM „Epifania”, jego historia, natura, cele i doktryny
 • „Jezus jest Panem”
 • „Królestwo moje nie jest z tego świata”
LIPIEC 1983 (nr 330) Pobierz
 • Święta uroczyste Pańskie – typ i antytyp
 • Święta i ofiary – typ i antytyp
 • Święto Namiotów
 • Pytania i odpowiedzi
SIERPIEŃ 1983 (nr 331) Pobierz
 • Przygotowania do Królestwa
 • Jak teoria wiecznych mąk zniszczyła doktrynę
 • Czy Billy Graham ma rację w sprawie piekła?
WRZESIEŃ 1983 (nr 332) Pobierz
 • Wielki przywilej prawdziwej służby
 • Własny lud Boga
 • Praca kolporterska i strzelecka
 • Praca ochotnicza
 • Praca do osób będących w żałobie
 • Psalm 139
PAŹDZIERNIK 1983 (nr 333) Pobierz
 • Życie i główne nauki Lutra
 • Dlaczego wierzymy w istnienie Boga
 • Wiara z uczynków
 • Informacja
LISTOPAD 1983 (nr 334) Pobierz
 • Biblijna reguła łagodzenia nieporozumień
 • Pastor Russell przeciwko wykluczaniu ze społeczności przez „Świadków Jehowy”
 • Wydarzenia wśród byłych „Świadków Jehowy”
 • Psalm 8
GRUDZIEŃ 1983 (nr 335) Pobierz
 • Radosna nowina dla całego rodzaju ludzkiego
 • Prawdziwa światłość
 • Boski Plan ukryty w Abrahamie i jego rodzinie
 • Poszukiwanie bogactwa
 • Świecki Ruch Misyjny „Epifania”, jego historia, natura, cele i doktryny
 • Dlaczego modlimy się „Przyjdź Królestwo Twoje”?