Teraźniejsza Prawda 1962

STYCZEŃ-LUTY 1962 (nr 200) Pobierz
 • Nasz tekst godła na rok 1962 – Mar. 5:36; Żyd. 10:23
 • Nasze 43. roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce
 • List do naszych pielgrzymów i ewangelistów
 • Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza (dokończenie)
 • Zawiadomienie o Wieczerzy
 • Program konwencji
 • Pytania bereańskie do art. „Trąby i marsze wieku Ewangelii”
 • Różne Boskie przymierza
MARZEC-KWIECIEŃ 1962 (nr 201) Pobierz
 • Ofiara Chrystusa
 • Sprawozdanie z podróży br. A. Gohlkego po Europie i Afryce
 • Awanse w służbie
 • Czczenie aniołów
 • Trąby i marsze wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
MAJ-CZERWIEC 1962 (nr 202) Pobierz
 • Trąby i marsze wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
 • Czy okres Epifanii kończy się w roku 1954?
 • Pytania i odpowiedzi
 • Różne Boskie przymierza (ciąg dalszy)
LIPIEC-SIERPIEŃ 1962 (nr 203) Pobierz
 • Boskie uznanie okazane przez przesiewania
 • Ostatnie dni Dawida – figura i pozafigura
 • Poświadczająca służba Wielkiego Grona
 • Różne Boskie przymierza (ciąg dalszy)
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1962 (nr 204) Pobierz
 • Proroctwo Abakuka
 • Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza (ciąg dalszy)
 • Różne Boskie przymierza (ciąg dalszy)
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1962 (nr 205) Pobierz
 • Proroctwo Abakuka (ciąg dalszy)
 • Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza (dokończenie)
 • Posłannik Parousji – pytania bereańskie
 • Ostatnie dni Dawida – figura i pozafigura (ciąg dalszy)
 • Ważne zawiadomienia