Teraźniejsza Prawda 1946

STYCZEŃ 1946 (nr 103) Pobierz
 • Nasz tekst na Roczne Godło (2 Kron. 19:11)
 • Sprawozdanie na rok dwudziesty siódmy
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zawiadomienie
MARZEC 1946 (nr 104) Pobierz
 • Myśli na czas Wielkanocny
 • Niektóre myśli na 17. rozdział Objawienia
 • Pytania bereańskie
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
MAJ 1946 (nr 105) Pobierz
 • Pokora drogą do wywyższenia
 • Przypowieści
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Marszruta europejska Redaktora
LIPIEC 1946 (nr 106) Pobierz
 • Dozorca więzienia w Filipii
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • Przypowieści
WRZESIEŃ-LISTOPAD 1946 (nr 107/108) Pobierz
 • Zważony na wadze
 • Przypowieści
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • Jedenasta podróż pielgrzymska Redaktora do Europy
 • Sprawozdanie z obchodzenia Pamiątki śmierci naszego Pana w 1946 r.
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zawiadomienia