Teraźniejsza Prawda 1939

STYCZEŃ 1939 (nr 98) Pobierz
 • Tekst naszego Rocznego Godła (Obj. 2:10)
 • Nasze Dwudzieste Roczne Sprawozdanie
 • Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
 • Usługiwanie aniołów
 • Niektóre zarysy statutu zborów C. Kasprzykowskiego
 • Ważne wiadomości
MARZEC 1939 (nr 99) Pobierz
 • Wieczerza Pańska 2 kwietnia
 • Abyście nie weszli w pokuszenie
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Ogłoszenia dla ogólnej wiadomości
MAJ 1939 (nr 100) Pobierz
 • Ambasadorzy Boga
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Listy – List zboru w C. i odpowiedź br. Johnsona na powyższy list
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zawiadomienie
LIPIEC 1939 (nr 101) Pobierz
 • Wniebowstąpienie Chrystusa
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Dla ogólnej wiadomości
WRZESIEŃ 1939 (nr 102) Pobierz
 • Niektóre myśli na 17. rozdział Objawienia
 • Pytania bereańskie
 • Przegląd krytyki br. Stahna
 • Ogłoszenie dla ogólnej wiadomości