Sztandar Biblijny 2016

Styczeń-Luty 2016 (nr 269) Pobierz

 • Werset godła na 2016 rok
 • Tylko Bóg wyznacza wodzów swego ludu
 • Miłość do braci decydującą próbą
 • Myśli na cały rok
 • Zwiastowanie wielkiej radości
 

Marzec-Kwiecień 2016 (nr 270) Pobierz

 • Myśli Pamiątkowe
 • Cztery słowa „w prawdzie” – „mający prawdę”
 • Tajemnica pobożności
 • Jan zwiastujący
 

Maj-Czerwiec 2016 (nr 271) Pobierz

 • Sprawiedliwość i świętość
 • Lekarstwo na strach
 • Mocne postanowienie
 • Chrzest Jezusa
 

Lipiec-Sierpień 2016 (nr 272) Pobierz

 • Objawianie
 • Kotwica pewna i niezawodna
 • Umarł Ralph M.Herzig, redaktor naczelny
 • Ewangelia królestwa
 

Wrzesień-Październik 2016 (nr 273) Pobierz

 • Współpracownicy Boga
 • Pewne porównawcze myśli na temat islamu
 • Spoczywanie w miłującej trosce Boga
 • Zastosowanie ludzkich praw życiowych Jezusa
 • Przypowieści o Królestwie
 

Listopad-Grudzień 2016 (nr 274) Pobierz

 • Dziękczynienie
 • Chrześcijanie a obchodzenie Świąt Narodzenia Jezusa
 • Wiara w celu usprawiedliwienia
 • Syn marnotrawny