Sztandar Biblijny 2014

Styczeń-Luty 2014 (nr 257) Pobierz

 • Prawdziwa droga
 • Młody Daniel i jego towarzysze w Babilonie
 • Wstrząsanie Niebem i Ziemią
 • Strofowanie przez proroka (zganienie Dawida)
 

Marzec-Kwiecień 2014 (nr 258) Pobierz

 • Dzień sądu świata
 • Kto ma słowa żywota wiecznego?
 • Boski wzorzec
 • Salomon w całej swojej chwale (Salomon błogosławiony)
 

Maj-Czerwiec 2014 (nr 259) Pobierz

 • Nadchodzi nowa dyspensacja
 • Przychodzi poranek, a także noc
 • Czekanie na Pana
 • Dlaczego służba w internecie?
 • Przypowieść o zaginionej owcy
 • Świątynia Pana
 

Lipiec-Sierpień 2014 (nr 260) Pobierz

 • Aniołowie – czy naprawdę wiemy jak wyglądają?
 • Poszukiwanie mądrości i jej rezultaty
 • Ważne myśli na temat naszego przywództwa
 • List br. Snydera
 • Pytania związane z okresem przejściowym w naszym Ruchu
 • Eliasz i kapłani Baala
 

Wrzesień-Październik 2014 (nr 261) Pobierz

 • Stary Testament – czy chrześcijanie mogą go obecnie używać?
 • Chrzest w wodzie
 • Nowe Przymierze Izraela
 • Jozjasz – Pobożny młody król
 • Więzy, które łączą
 • Król Sedekiasz oślepiony
 

Listopad-Grudzień 2014 (nr 262) Pobierz

 • Znak Syna Człowieczego na niebie
 • Dwa oddzielne zbawienia
 • Dziękczynienie
 • Właściwa data narodzin Jezusa
 • Siedemdziesiąt lat spustoszenia Jerozolimy