Sztandar Biblijny 1996

Styczeń 1996 (nr 95) Pobierz
 • Werset naszego godła – „Przestawajcie na tym, co macie”
 • Zdechłe muchy w olejku aptekarskim
 • Jezus Panem Sabatu
Luty 1996 (nr 96) Pobierz
 • Kara wiecznego ognia
 • Nadzieja dla mieszkańców Sodomy
Marzec 1996 (nr 97) Pobierz
 • Ofiara okupowa za nas
 • 35 Proroctw Mesjańskich wypełnionych w jednym dniu
 • Kto jest naszym Zbawicielem?
 • Pytania Biblijne
Kwiecień 1996 (nr 98) Pobierz
 • Zmartwychwstanie umarłych
Maj 1996 (nr 99) Pobierz
 • Pięćdziesiątnica – Dwa pięćdziesiątnicowe błogosławieństwa
 • Dary Pięćdziesiątnicy
Czerwiec 1996 (nr 100) Pobierz
 • Królestwo Boże
Lipiec 1996 (nr 101) Pobierz
 • Królestwo Boże (c.d.)
Sierpień 1996 (nr 102) Pobierz
 • Izrael przeszłości
 • Zwycięstwo Dawida
 • Dawid, król Judy
 • Dawid królem nad całym Izraelem
Wrzesień 1996 (nr 103) Pobierz
 • Dlaczego miłujący Bóg dozwala na zło?
 • Skorowidz Wersetów Biblijnych
Październik 1996 (nr 104) Pobierz
 • Czas łaski dla Syjonu
 • Trąbienie Jubileuszowej Trąby
 • Jubileuszowe proroctwo
Listopad 1996 (nr 105) Pobierz
 • Zaręczona Oblubienica Chrystusa – Alegoria
Grudzień 1996 (nr 106) Pobierz
 • Radość z świąt narodzenia Chrystusa
 • Ostatecznym końcem przykazania jest miłość z czystego serca i dobrego sumienia