Sztandar Biblijny 1995

Styczeń 1995 (nr 83) Pobierz
 • Dwa Zbawienia
 • Droga, Prawda, Życie
Luty 1995 (nr 84) Pobierz
 • Miłosierdzie Jehowy
 • Zastanawianie się nad Ps. 116:12-14
 • Niemiłosierny sługa
Marzec 1995 (nr 85) Pobierz
 • Werset naszego godła na 1995 rok (część 1)
 • Werset naszego godła na 1995 rok (część 2)
 • Ciekawostka – Teleskop Hubble’a
Kwiecień 1995 (nr 86) Pobierz
 • Czym jest dla nas Krew Jezusa
 • On niemoce nasze wziął na się i boleści nasze własne nosił
 • Po śmierci sąd
Maj 1995 (nr 87) Pobierz
 • Nawet wiatry i fale są Jemu posłuszne
 • Otom żywy na wieki wieków
 • Zmartwychwstanie
Czerwiec 1995 (nr 88) Pobierz
 • I żyjący, a byłem umarły
Lipiec 1995 (nr 89) Pobierz
 • Walka z Bogiem
 • Dlaczego ludzie boją się drugiego przyjścia Chrystusa
 • Skorowidz Wersetów Biblijnych
Sierpień 1995 (nr 90) Pobierz
 • Obalenie królestwa szatana
 • Pytania Biblijne
Wrzesień 1995 (nr 91) Pobierz
 • Jezus chodzący po morzu
 • Morza na dłoni Boskiej ręki
 • Rzeka, która rozwesela
Październik 1995 (nr 92) Pobierz
 • Joaz, chłopiec król
 • Remont świątyni
 • Pytania Biblijne
 • Za dużo pieniędzy – dalsze ofiary niepotrzebne
Listopad 1995 (nr 93) Pobierz
 • Skutki niewdzięczności
 • Czynienie wyboru pewnym
 • Pytania Biblijne
 • Każda księga w Biblii jest mesjańska
Grudzień 1995 (nr 94) Pobierz
 • Wspaniała perspektywa
 • Syn dany jest nam
 • Pytania Biblijne
 • Alegoryczna zaduma pewnego kaznodziei
 • Jozyjasz, pobożny młody król