Sztandar Biblijny 1989

Luty 1989 (nr 35) Pobierz
 • Werset naszego godła na 1989 rok
 • Sprawiedliwa nagana i odpuszczenie grzechów Ps. 141:5
 • „Duch nie ma ciała ani kości” Obj. 1:18
 • Interesujące pytania i odpowiedzi
Kwiecień 1989 (nr 36) Pobierz
 • Błogosławieństwa restytucji dla całej ludzkości
 • Izrael ośrodkiem uwagi świata
 • Syjonizm nadzieją świata (Iz. 2:3)
 • Mesjanistyczne błogosławieństwa dla cielesnego Izraela
 • Interesujące pytania i odpowiedzi
Czerwiec 1989 (nr 37) Pobierz
 • Usprawiedliwienie zdefiniowane i obronione – Rzym. 5:1
 • Przymierze Nowe Izraela
 • Nasza polityka wydawnicza
 • Interesujące pytania i odpowiedzi
 • Ciekawostka – Historia powtarza się
Sierpień 1989 (nr 38) Pobierz
 • „Ofiaruj Bogu chwałę” (dziękczynienie).
 • „Niewdzięczni, niepobożni” Łuk. 17:11
 • Święto Kuczek, Neh. 8:1-18
 • Pieśni w domu naszego pielgrzymstwa
 • Pytanie i odpowiedź
Październik 1989 (nr 39) Pobierz
 • Potrzeba krwi pojednania, Żyd. 9:22
 • Bóg w domu
 • Boskie słowa pociechy dla Żydów
 • „Nie dał nam Bóg ducha bojaźni”
Grudzień 1989 (nr 40) Pobierz
 • Narodził się zbawiciel, Łuk. 2:19,11
 • „Koronujesz rok dobrocią twą” Ps. 65:12
 • Nagroda Kaleba, Joz. 14:5-14
 • Żniwo wielkie – robotników mało
 • Natchnione Słowo Boże
 • Kosztowne transakcje
 • Modlitwa Pańska (Józef Dionizy Minasowicz)