Regulamin

WAŻNE: KORZYSTAJĄC Z NASZEGO SERWISU INTERNETOWEGO ORAZ/LUB PRZEKAZUJĄC NAM JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, UDZIELASZ WYRAŹNEJ ZGODY NA TO, ŻE JAKIEKOLWIEK DANE OSOBOWE, KTÓRE PRZEKAŻESZ, MOGĄ BYĆ PRZEZ NAS PRZETWARZANE W SPOSÓB ORAZ DLA CELÓW OPISANYCH W PONIŻSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA DOTYCZĄCYMI DANYCH OSOBOWYCH.

Ogólna polityka prywatności

  •  Poszanowanie twojej prywatności

  •  Informacje o administratorze danych

  •  Bezpieczeństwo i poufność danych

  •  Osoby małoletnie

  •  Zewnętrzni dostawcy

  •  Powiadomienia o zmianach niniejszej polityki

  •  Technologie Active Scripting lub JavaScript

 POSZANOWANIE TWOJEJ PRYWATNOŚCI

Jesteśmy zdecydowani chronić i szanować twoją prywatność. Niniejsza polityka określa zasady, na podstawie których wszelkie zebrane od ciebie lub podane przez ciebie dane osobowe będą przetwarzane w naszym serwisie internetowym. Kiedy odwiedzasz nasz serwis internetowy, zachowujemy pewne podstawowe informacje i jesteśmy świadomi, jak ważne jest bezpieczne przechowywanie tych informacji oraz powiadomienie cię o tym, co będziemy z nimi robić. Możesz zdecydować o podaniu nam informacji, które uważane są za dane osobowe. Pojęcie „dane osobowe” w rozumieniu tej Polityki odnosi się do takich informacji jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu czy jakiekolwiek inne dane, które mogą być wykorzystane, żeby cię zidentyfikować. Podawanie przez ciebie jakichkolwiek informacji osobowych nie jest wymagane do przeglądania publicznie dostępnych części tego serwisu internetowego. Pojęcie „serwis internetowy” obejmuje niniejszy serwis oraz serwisy powiązane.

 INFORMACJE O ADMINISTRATORZE DANYCH

Niniejszy serwis internetowy jest własnością Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” ul. Dziewińska 40, 60-178 Poznań, NIP 5311488845. Decydując się dobrowolnie założyć konto, przekazać darowiznę, poprosić o darmowe studium Biblii lub podejmując jakiekolwiek inne działania, które obejmują podanie danych osobowych, zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki, a także na przechowywanie twoich danych na serwerach znajdujących się na terytorium Polski lub innych krajów, w których znajdują się serwery oraz na gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie oraz przechowywanie twoich danych osobowych przez Świecki Ruch Misyjny „Epifania” oraz współdziałające organizacje, które wspierają Świecki Ruch Misyjny „Epifania” w różnych krajach, w zakresie, w jakim będzie to potrzebne do przeprowadzenia czynności, o które poprosiłeś. Organizacja religijna działa globalnie za pośrednictwem różnych podmiotów lokalnych. Dla celów ochrony danych mogą one obejmować lokalne zbory, Biura Oddziałów, a także inne podobne współdziałające organizacje Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania”.

Administratorem twoich danych osobowych jest Świecki Ruch Misyjny „Epifania” ul. Dziewińska 40, 60-178 Poznań, NIP 5311488845. Twoje dane mogą zostać przekazane do np. lokalnych zborów jeśli poprosisz o jakąś literaturę lub zachcesz poznać społeczność Świeckiego Ruchu Misyjne „Epifania” w celu wspólnego studiowania i poznawania Biblii.

W każdej chwili możesz poprosić o całkowite usunięcie swoich danych z naszej bazy danych. W tym celu wystarczy, że napiszesz na adres kontakt@epifania.pl

 BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ DANYCH

Bezpieczeństwo i poufność twoich danych osobowych traktujemy bardzo poważnie. Korzystamy z aktualnych rozwiązań w zakresie przechowywania danych oraz technik bezpieczeństwa w celu ochrony twoich informacji osobowych przed nieuprawnionym dostępem, nieodpowiednim wykorzystaniem lub ujawnieniem, nieuprawnionym modyfikowaniem, bezprawnym zniszczeniem czy przypadkową utratą. Wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe oraz jakiekolwiek inne podmioty, które angażujemy w przetwarzanie twoich informacji osobowych, są zobowiązane do szanowania poufności twoich informacji. Twoje dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to rozsądnie uznane za konieczne do realizacji celów, dla którego zostały zgromadzone, lub do zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi raportowania lub wymogów w zakresie przechowywania dokumentów.

Chronimy twoje dane osobowe, korzystając w czasie ich przesyłania z protokołów szyfrowania, takich jak TLS (Transport Layer Security). Korzystamy z systemów komputerowych z protokołami ograniczonego dostępu, znajdujących się w obiektach, w których zastosowano fizyczne, elektroniczne oraz proceduralne środki bezpieczeństwa w celu ochrony poufności i bezpieczeństwa przesyłanych do nas informacji. Utrzymujemy wysokie standardy bezpieczeństwa w celu zapobiegania jakiemukolwiek nieuprawnionemu dostępowi.

 OSOBY MAŁOLETNIE

Jeśli w kraju, w którym korzystasz z naszego serwisu internetowego, jesteś uznawany za osobą małoletnią, możesz podać swoje dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, jedynie przy udziale twojego rodzica (-ów) lub opiekuna (-ów). Jeśli jesteś rodzicem (rodzicami) lub opiekunem (opiekunami) i wyrażasz zgodę, żeby osoba małoletnia podała dane osobowe w niniejszym serwisie internetowym, to zgadzasz się na postanowienia niniejszej Polityki w odniesieniu do korzystania przez osobę małoletnią.

 ZEWNĘTRZNI DOSTAWCY

Czasami niniejszy serwis internetowy będzie zawierał linki do stron internetowych zewnętrznych dostawców, którzy świadczą usługi na naszą rzecz (na przykład wypełnianie formularzy online). Będziesz wiedział, że znalazłeś się na stronie internetowej zewnętrznego dostawcy, ponieważ będzie ona inaczej wyglądała oraz zmieni się treść w pasku adresu twojej przeglądarki. W momencie wyboru zewnętrznego dostawcy, a także w pewnych odstępach czasu po dokonaniu wyboru, badamy polityki zewnętrznych dostawców dotyczące prywatności i ochrony danych, aby upewniać się, że utrzymują taki sam standard, jaki my stosujemy w naszych własnych politykach. Jeśli masz pytania dotyczące zasad polityki prywatności zewnętrznych dostawców, prosimy o zapoznanie się z politykami udostępnionymi na ich stronach internetowych.

 POWIADOMIENIA O ZMIANACH W NINIEJSZEJ POLITYCE

Wciąż ulepszamy i dodajemy nowe funkcje oraz możliwości tego serwisu internetowego, ulepszamy dostępne usługi i dodajemy nowe. Ze względu na zachodzące zmiany, a także zmiany w przepisach prawa oraz charakter rozwiązań technologicznych, nasze praktyki dotyczące danych będą od czasu od czasu zmieniane. Gdy zmiany naszej Polityki okażą się konieczne, opublikujemy wszelkie zmiany na tej stronie, żebyś zawsze wiedział, jakie informacje gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

 TECHNOLOGIA ACTIVE SCRIPTING I JAVASCRIPT

W celu ulepszenia funkcji naszego serwisu wykorzystuje się skrypty. Dzięki wykorzystaniu skryptów serwis może działać szybciej. Skrypty nigdy nie są wykorzystywane przez stronę w celu zainstalowania na twoim komputerze oprogramowania lub nieuprawnionego gromadzenia pochodzących od ciebie informacji.

Dla poprawnego działania niektórych elementów strony niezbędne jest włączenie w przeglądarce obsługi technologii Active Scripting i JavaScript. Większość przeglądarek pozwala na włączenie lub wyłączenie tej funkcji dla określonych stron. Sprawdź dokumentację pomocy przeglądarki, żeby dowiedzieć się, jak włączyć obsługę skryptów dla wybranych stron.