czwartek, 13 czerwca 2024

Rozmaitości

Tom V z serii Epifaniczne Wykłady Pisma Świętego autorstwa P.S.L. Johnsona.

W czasie Paruzji i Epifanii Maluczkie Stadko, Wielka Kompania i Młodociani Godni są przedstawieni z różnych, mniej lub bardziej powiązanych punktów widzenia. Występują one w takiej różnorodności tematycznej, że nie pozwalają na łatwe umieszczenie ich pod jednym klarownym tytułem. Z tego powodu zostały one omówione w tym tomie pod tytułem „Rozmaitości”. Tematy siedmiu zawartych w nim rozdziałów są następujące: „Znaki czasów wśród ludu prawdy”, „Wezwania – przesiewania – broń ku zabijaniu”, „Czas żęcia”, „Gedeon – typ i antytyp”, „Osiem małych i dużych znamiennych dni”, „Misje naszego Pana w Paruzji i Epifanii”, „Dwa domy – zbudowane i wypróbowane”.

542 strony, twarda oprawa, 14,5 x 21 cm.

Pobierz PDF

- Sprawdź -

JEZUS WEDŁUG BIBLII

ZŁO WEDŁUG BIBLII