czwartek, 13 czerwca 2024

Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania

Książka ta, zwana też popularnie „Książką pytań”, zawiera obszerny zbiór odpowiedzi, jakich w ostatnich dwunastu latach swojego życia udzielał pastor Charles Taze Russell. Powstała ona dzięki staraniom L.W. Jonesa, który po 1916 roku zebrał z różnych konwencyjnych sprawozdań wszystkie zadane Pastorowi pytania i udzielone na nie odpowiedzi. W ten powstała obszerna lista pytań uporządkowanych alfabetycznie i według dat, którą zebrano w 1917 roku w formie książki zatytułowanej What Pastor Russell Said?. Dzieło to obejmuje szereg odpowiedzi na pytania na temat różnych zagadnień Pisma Świętego oraz codziennego życia chrześcijan.

[W 2015 roku dzięki staraniom Wydawnictwa „Straż” ukazała się poprawiona edycja, pod tytułem Co powiedział pastor Russell, czyli jego odpowiedzi na liczne pytania zadawane mu na spotkaniach ze słuchaczami oraz kierowane do redakcji „The Watch Tower”.]

Pobierz PDF

- Sprawdź -

JEZUS WEDŁUG BIBLII

ZŁO WEDŁUG BIBLII