czwartek, 23 maja 2024

Cienie Przybytku

Charles Russell przedstawił w tej książce znaczenie typów podanych w Starym Testamencie. Namiot Zgromadzenia, który Bóg polecił zbudować Izraelowi w czasie jego pobytu na pustyni, a także wszystkie związane z nim ceremonie i usługi religijne są – jak mówi Apostoł Paweł w Liście do Żyd. 10:1 – ?cieniem przyszłych dóbr?. Książka stanowi analizę tych ?cieni?, ich symboliki i związku z planem zbawienia rodzaju ludzkiego. Zastosowane obrazy i figury potwierdzają cały plan wieków  ? usprawiedliwienie, uświęcenie i uwielbienie najpierw dla Kościoła, a potem restytucję dla wszystkich z narodów ziemi, którzy będą chcieli z niej skorzystać.

Pobierz PDF

- Sprawdź -

JEZUS WEDŁUG BIBLII

ZŁO WEDŁUG BIBLII