Teraźniejsza Prawda 2018

WIOSNA 2018 (nr 544) Pobierz
 • Przyjmowanie Boga i Jezusa
 • Jedno głosowanie – jedna konwencja
 • Ograniczone pełnomocnictwo
 • Dziedzictwo ludu Bożego
 • Pamiętamy
LATO 2018 (nr 545) Pobierz
 • Przygotowania do ustanowienia Nowego Przymierza Zakonu
 • Podsumowanie pracy w roku 2017
 • Czynienie woli Bożej
JESIEŃ 2018 (nr 546) Pobierz
 • Pokora
 • Wizja Izajasza wciąż aktualna
 • Myśli na temat wodza naszego Ruchu w roku 2018
 • Ogłoszenia
ZIMA 2018 (nr 547) Pobierz
 • Manna z nieba
 • Pasterska opieka naszego Pana
 • Pytanie biblijne
 • Ogłoszenia