Teraźniejsza Prawda 2022

WIOSNA 2022 (nr 560) Pobierz
 • Królowa Saby odwiedza Salomona
 • Wspominanie Naszego Pana i Jego służby
 • Zasłony dziedzińca i ich znaczenie
 • Pytanie biblijne
LATO 2022 (nr 561) Pobierz
 • Opublikowane światło
 • Dostosowania są niezbędne do postępu
 • Sprawozdania krajowe za rok 2021
JESIEŃ 2022 (nr 562) Pobierz
 • Ku pamięci
 • Prawdy objawione we właściwym czasie
 • Sprawozdanie z podróży po Afryce
ZIMA 2022 (nr 563) Pobierz
 • Opis konstruktywnej postępującej prawdy
 • Bogactwa niebiańskie i ziemskie
 • Doskonały pokój dla polegających na Bogu