Teraźniejsza Prawda 1996

STYCZEŃ-LUTY 1996 (nr 444) Pobierz
 • Werset naszego godła (Żyd. 13:5)
 • Kościół kompletnie zorganizowany
 • Podpasterze w Kościele
 • Pytania ogólne
 • Pamiątka śmierci naszego Pana
 • Plan konwencji na 1996 rok
MARZEC-KWIECIEŃ 1996 (nr 445) Pobierz
 • Abyście nie weszli w pokuszenie
 • Wybory sług Kościoła
 • Tożsamość urzędu biskupa i starszego
 • Pytania ogólne
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii – uzupełnienie
 • Człowiek pyta, a Bóg odpowiada – pierwsze piekło
 • Program konwencji wiosennych w 1996 r.
MAJ-CZERWIEC 1996 (nr 446) Pobierz
 • Nasze 77. roczne sprawozdanie
 • Roczne sprawozdanie z Polski i Europy Wschodniej
 • Program konwencji letnich w Polsce
 • Program konwencji w Orłówce
LIPIEC-SIERPIEŃ 1996 (nr 447) Pobierz
 • Ten, który żyje, a był umarły
 • Wielka Ofiara Pojednania
 • Sprawozdanie brata i siostry Evans z podróży do Europy
 • Czy ludzkie embriony lub zarodki są duszami?
 • Program usług w zborach na Ukrainie
 • Program konwencji w Katowicach
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1996 (nr 448) Pobierz
 • Umysł Chrystusowy
 • Prawdziwie wolnymi będziecie
 • Ludzkość napełni ziemię
 • Pytanie biblijne
 • Człowiek pyta, a Bóg odpowiada – spirytyzm i okultyzm
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1996 (nr 449) Pobierz
 • Powrót naszego Pana
 • Jezus rzekł mu: „Pójdź za mną”
 • Pytania biblijne