Teraźniejsza Prawda 1988

STYCZEŃ 1988 (nr 384) Pobierz
 • Co znaczy to wszystko? (ciąg dalszy)
 • Wola Boga
 • Pytania i odpowiedzi
LUTY 1988 (nr 385) Pobierz
 • Różne zarysy Boskiego planu w streszczeniu
MARZEC 1988 (nr 386) Pobierz
 • Pamiątkowa Wieczerza
 • Rezygnacja
 • Duch niezadowolenia
KWIECIEŃ 1988 (nr 387) Pobierz
 • Jezus przyjacielem grzeszników
 • Ewangelia „w łupinie orzecha”
 • Czy ucztujesz z Panem?
 • Rządy pokoju na ziemi
MAJ 1988 (nr 388) Pobierz
 • Pytania do art. „Co znaczy to wszystko?”
 • Sprawozdanie przedstawiciela w Polsce
CZERWIEC 1988 (nr 389) Pobierz
 • Nauki wypływające ze złego postępku Kaina
 • Słuszny i bezprawny gniew
 • Wąż miedziany i jego antytyp
 • Pismo Święte jasno naucza
 • Pytania i odpowiedzi
LIPIEC 1988 (nr 390) Pobierz
 • Epifania jest wśród nas
 • 69. roczne sprawozdanie
 • Sprawozdanie z trzech generalnych konwencji w USA
 • Podróż br. Piotra Woźnickiego do USA, Kanady i RFN
 • Usługi pielgrzymów i ewangelistów
 • Kąsanie i pożeranie jedni drugich
SIERPIEŃ 1988 (nr 391) Pobierz
 • Dary wynikające z zesłania Ducha Świętego
 • Wielka Pascha króla Ezechiasza
 • Mojżesz „nadobnym dzieckiem”
 • Pytania i odpowiedzi
WRZESIEŃ 1988 (nr 392) Pobierz
 • Wczesny okres życia pastora Russella
 • Dodatek do IV tomu paruzyjnego str. 758
 • Wejście do ziemi obiecanej
 • Pytania i odpowiedzi
PAŹDZIERNIK 1988 (nr 393) Pobierz
 • Wszyscy są dłużnikami łaski Bożej
 • Boska ekonomia okupu
 • Cuda śniegu i gradu
LISTOPAD 1988 (nr 394) Pobierz
 • Skorowidz wersetów biblijnych (TP 360-371)
GRUDZIEŃ 1988 (nr 395) Pobierz
 • „Zwiastuję wam radość wielką”
 • Siedem podróży do Betlejem
 • Cuda śniegu i gradu (ciąg dalszy)
 • Psalmy wyzwolenia
 • Odpuszczenie i dostąpienie odpuszczenia