Teraźniejsza Prawda 1987

STYCZEŃ 1987 (nr 372) Pobierz
 • „Bóg nie ma względu na osoby”
 • Właściwa postawa wobec naszych matek
 • Żniwo w proroctwie, Iz. 52:1-12 (dokończenie)
LUTY 1987 (nr 373) Pobierz
 • „Braterstwo miłujący”
 • Boża opieka nad jego sługami
 • Życie Słowem Bożym
 • W jaki sposób Izrael przekroczył Jordan
 • Jonasz i wielka ryba (dokończenie z nr 371)
 • Pytania i odpowiedzi
MARZEC 1987 (nr 374) Pobierz
 • Przejście – 10 kwietnia 1987
 • Nasze godło na 1987 rok – Rzym. 12:12
 • Zakryta tajemnica
 • Badanie siebie
 • Pytania i odpowiedzi
KWIECIEŃ 1987 (nr 375) Pobierz
 • Nadchodzące Królestwo
 • Ogień Boskiej gehenny
 • Usługa aniołów
 • Pytania i odpowiedzi
 • Odrzucenie błędów ciemnych wieków odnośnie piekła
MAJ 1987 (nr 376) Pobierz
 • Pieczętowanie czół wybrańców
 • Roczne sprawozdanie z Polski
CZERWIEC 1987 (nr 377) Pobierz
 • Dwa Babilony i dwie niewole
 • Rodzaj ludzki zbawiony darmo
 • Złe postępowanie szatana
 • Rozwijanie wzniosłych uczuć
 • Pismo Święte uczy nas wyraźnie
LIPIEC 1987 (nr 378) Pobierz
 • Setna rocznica wydania książki „Boski plan wieków”
 • Wcześniejsze rozprawy na temat Boskiego planu
 • Porządek tomu I odpowiada stopniowemu odkrywaniu prawdy
 • Tom I w przygotowaniu
 • Publikacja i dystrybucja
 • Liczne ogłoszenia w strażnicach o wydaniu tomu I
 • Pieczętowanie czół wybrańców (pytania do art. z nr 376)
 • Roczne sprawozdanie (dokończenie z nr 376)
 • Sprawozdanie z europejskiej podróży br. Alexa Wayne’a
 • Pytania i odpowiedzi
SIERPIEŃ 1987 (nr 379) Pobierz
 • Boska tajemnica
 • Przyzwyczajenia – dobre i złe
 • Przezwyciężanie nałogu palenia tytoniu
 • Ciekawe wiadomości
 • Pytania i odpowiedzi
WRZESIEŃ 1987 (nr 380) Pobierz
 • Setna rocznica wydania książki „Boski plan wieków” (ciąg dalszy)
 • Nasze 68 roczne sprawozdanie
PAŹDZIERNIK 1987 (nr 381) Pobierz
 • Jezus – potężny władca
 • „Któż słyszał co takowego?”
 • Teoria o uniwersalnym zbawieniu do życia jest niebiblijna
 • Poszukiwanie bogactwa
 • Tysiąclecie i nadchodzące Królestwo na ziemi
LISTOPAD 1987 (nr 382) Pobierz
 • Setna rocznica wydania książki „Boski plan wieków” (dokończenie)
 • Wykłady Pisma Świętego
 • Pytania i odpowiedzi
 • Uprzejme słowa polecające tom I
 • Co znaczy to wszystko?
GRUDZIEŃ 1987 (nr 383) Pobierz
 • Prawdziwi chrześcijanie a obchodzenie świąt narodzenia Pańskiego
 • Tradycja żydowska a Biblia
 • Chrześcijaństwo a tradycja