Teraźniejsza Prawda 1975

STYCZEŃ-LUTY 1975 (nr 278) Pobierz
 • Roczne godło na 1975 rok – Obj. 19:6
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
 • Data Wieczerzy Pańskiej i inne ogłoszenia
MARZEC-CZERWIEC 1975 (nr 279/280) Pobierz
 • Jezus udoskonalony przez cierpienie
 • Nasze 56 roczne sprawozdanie
 • Podsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z Polski
 • Zsumowanie pracy w Polsce
 • Podróż do góry Synaj
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej
LIPIEC-SIERPIEŃ 1975 (nr 281) Pobierz
 • Które tłumaczenie Biblii jest najlepsze?
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1975 (nr 282/283) Pobierz
 • „Niepokalany, odłączony od grzeszników”
 • Zdumiewający postęp w pierwszym stuleciu Tysiąclecia
 • Podróż do góry Synaj (dokończenie)
 • Pytania i odpowiedzi
 • Pytania bereańskie do art. „Ofiary książąt…” (dokończenie)
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (ciąg dalszy)