Teraźniejsza Prawda 1972

STYCZEŃ-LUTY 1972 (nr 260) Pobierz
 • Nasz tekst godła na rok 1972 – Mat. 26:41; Żyd. 10:37
 • Chrystus – Jego cierpienia (dokończenie)
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii
 • Pytania i odpowiedzi
 • Data Wieczerzy Pańskiej w 1972 roku
MARZEC-CZERWIEC 1972 (nr 261/262) Pobierz
 • Myśli na okres Pamiątkowy
 • Nasze 53 roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce
 • Zsumowanie pracy w Polsce
 • Psalm 122
 • Netynejczycy
 • Kute blachy Eleazara – figura i pozafigura
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
 • Konwencje w roku 1972
LIPIEC-SIERPIEŃ 1972 (nr 263) Pobierz
 • Utracone i przywrócone panowanie
 • Kąsanie i pożeranie jedni drugich
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1972 (nr 264/265) Pobierz
 • Czy Wysokie Powołanie jest ostatecznie skończone?
 • Zmiana poglądu brata Russella
 • Zbicie rzekomych dowodów Brzasku
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii (dokończenie)
 • Ofiary książąt wieku Ewangelii
 • Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej