Teraźniejsza Prawda 1969

STYCZEŃ-LUTY 1969 (nr 242) Pobierz
 • Nasz tekst godła na rok 1969 – 1 Tes. 4:1
 • Pokarm – naturalny i duchowy
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej
 • Do wiadomości zborów
MARZEC-CZERWIEC 1969 (nr 243/244) Pobierz
 • „Najwzgardzeńszy był i najpodlejszy z ludzi” – Mat. 26:47-68
 • Nasze 50 roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce
 • Zsumowanie pracy w Polsce
 • Dziękczynienie Panu
 • Pokarm – naturalny i duchowy (ciąg dalszy)
 • Trzeciorzędne łaski Boskiego charakteru (dokończenie)
 • Poselstwo w czasie wtórego przyjścia naszego Pana dla jego ludu
 • „Królestwo moje nie jest z tego świata”
 • Pytania i odpowiedzi
LIPIEC-SIERPIEŃ 1969 (nr 245) Pobierz
 • Zachowanie tożsamości w zmartwychwstaniu
 • Specjalny ślub i postanowienie poranne
 • Poselstwo w czasie wtórego przyjścia naszego Pana dla jego ludu (ciąg dalszy)
 • Data Wieczerzy Pańskiej w roku 1970
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1969 (nr 246/247) Pobierz
 • Powrót Ijoba do pomyślności i siedmiu specjalnych pomocników
 • Dodatek Posłannika Epifanii do I tomu paruzyjnego
 • Poselstwo w czasie wtórego przyjścia naszego Pana dla jego ludu (dokończenie)
 • Specjalny ślub i postanowienie poranne (dokończenie)
 • Ogólne zarysy Biblii
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej
 • Pytania i odpowiedzi