Teraźniejsza Prawda 1968

STYCZEŃ-LUTY 1968 (nr 236) Pobierz
 • Nasz tekst rocznego godła, Jana 10:10
 • Dwa domy zbudowane i próbowane (ciąg dalszy)
 • Data Wieczerzy Pańskiej w roku 1968
MARZEC-CZERWIEC 1968 (nr 237/238) Pobierz
 • Pomoc dla codziennego życia
 • Nasze 49. roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce
 • Zsumowanie pracy w Polsce
 • In memoriam (dokończenie)
 • Błogosławieństwa chybione z powodu uprzedzenia
 • Odpowiedź na niektóre poważne oszczerstwa przeciw Pańskiemu Posłannikowi Epifanii
 • Pytania bereańskie do art. „Dwa domy zbudowane i próbowane”
 • Czas żęcia
 • Pytania i odpowiedzi
LIPIEC-SIERPIEŃ 1968 (nr 239) Pobierz
 • Chleb z nieba
 • Czas żęcia (ciąg dalszy)
 • Księga Rodzaju – Boskie objawienie
 • Pytania i odpowiedzi
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1968 (nr 240/241) Pobierz
 • Wizja chwały Królestwa
 • Chrześcijanie a przepisy dietetyczne Starego Testamentu
 • Księga Rodzaju – Boskie objawienie (dokończenie)
 • Miliongodzinne światło a wieczne światło
 • Trzeciorzędne łaski Boskiego charakteru