Teraźniejsza Prawda 1966

STYCZEŃ-LUTY 1966 (nr 224) Pobierz
 • Nasz tekst godła na rok 1966 – 1 Jana 4:8
 • Odpowiedź na atak zamieszczony w czasopiśmie „Świt”
 • Niższe pierwszorzędne łaski Boskiego charakteru (ciąg dalszy)
 • Data Wieczerzy Pańskiej w roku 1966
 • Odnowienie prenumeraty Teraźniejszej Prawdy
 • Usługi pielgrzymskie
MARZEC-CZERWIEC 1966 (nr 225/226) Pobierz
 • Nasza Pamiątka Wielkanocy
 • Nasze 47. roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce
 • Zsumowanie pracy w Polsce
 • Radosna nadzieja zmartwychwstania
 • Właściwe używanie i nadużywanie rzeczy ziemskich
 • Biblia – wspaniała świątynia
 • Niektóre wyjaśnienia odnośnie zgromadzeń domowych
 • Niższe pierwszorzędne łaski Boskiego charakteru (dokończenie)
 • Metody bereańskie
LIPIEC-SIERPIEŃ 1966 (nr 227) Pobierz
 • Drugorzędne łaski Boskiego charakteru
 • Metody bereańskie (ciąg dalszy)
 • Pytania i odpowiedzi
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1966 (nr 228/229) Pobierz
 • Drugorzędne łaski Boskiego charakteru (ciąg dalszy)
 • Obecne kierownictwo ludu Bożego
 • Pytania i odpowiedzi