Teraźniejsza Prawda 1964

STYCZEŃ-LUTY 1964 (nr 212) Pobierz
 • Nasz tekst godła na rok 1964 – 1 Kor. 10:31
 • Proroctwo Abakuka (ciąg dalszy)
 • Urzędowe funkcje redaktora
 • Chrystus – Jego wąska ścieżka (ciąg dalszy)
 • Ważne ogłoszenia
MARZEC-KWIECIEŃ 1964 (nr 213) Pobierz
 • Urzędowe funkcje redaktora (dokończenie)
 • Nasze 45. roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce
 • Zsumowanie pracy w Polsce
 • Data Wieczerzy Pańskiej w roku 1964
 • Do wiadomości zborów
MAJ-CZERWIEC 1964 (nr 214) Pobierz
 • Uczniowie Jezusa – ci, co niosą krzyż
 • Hosanna! Hosanna! Synowi Dawidowemu
 • Kościół kompletnie zorganizowany
 • Chrystus – Jego wąska ścieżka (ciąg dalszy)
LIPIEC-SIERPIEŃ 1964 (nr 215) Pobierz
 • Pytania i odpowiedzi
 • Kościół kompletnie zorganizowany (dokończenie)
 • Chrystus – Jego wąska ścieżka (ciąg dalszy)
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1964 (nr 216) Pobierz
 • Protestanccy duchowni poddają się praniu mózgów
 • Do kogo mamy się modlić?
 • Sobór Apostolski
 • Rzymskokatolicki sobór powszechny
 • Niedawne odkrycie grobu Piotra w Jerozolimie
 • Światy i wieki biblijne – przedruk
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1964 (nr 217) Pobierz
 • Chrystus – Jego wąska ścieżka (dokończenie)
 • Egzystencja Boga
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej