Teraźniejsza Prawda 1963

STYCZEŃ-LUTY 1963 (nr 206) Pobierz
 • Nasz tekst godła na rok 1963 – Rzym. 6:23
 • Różne Boskie przymierza (dokończenie)
MARZEC-KWIECIEŃ 1963 (nr 207) Pobierz
 • Pamiątkowa Wieczerza 6 kwietnia
 • Nasze 44. roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Roczne sprawozdanie z pracy w Polsce
 • Zsumowanie pracy w Polsce
 • Chrystus – Jego wąska ścieżka
MAJ-CZERWIEC 1963 (nr 208) Pobierz
 • Ostatnie dni Dawida – figura i pozafigura (dokończenie)
 • Wezwania – przesiewania – broń ku zabijaniu
 • Chrystus – Jego wąska ścieżka (ciąg dalszy)
 • List brata Jolly’ego do braci i sióstr w Polsce z 18 czerwca 1963 r.
 • Program generalnych konwencji Świeckiego Ruchu Misyjnego „Epifania” w Polsce
LIPIEC-SIERPIEŃ 1963 (nr 209) Pobierz
 • Proroctwo Abakuka (ciąg dalszy)
 • Chrystus – Jego wąska ścieżka (ciąg dalszy)
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1963 (nr 210/211) Pobierz
 • „Izalim ja stróżem brata mego?”
 • Jak okazuje się żywa wiara
 • Proroctwo Abakuka (ciąg dalszy)
 • Wezwania – przesiewania – broń ku zabijaniu (ciąg dalszy)
 • Chrystus – Jego wąska ścieżka (ciąg dalszy)
 • Pytania i odpowiedzi
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej