Teraźniejsza Prawda 1961

STYCZEŃ-LUTY 1961 (nr 194) Pobierz
 • Nasz tekst godła na rok 1961 – 2 Kor. 9:8
 • Europejska podróż redaktora
 • Nasze 42. roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Światy i wieki biblijne (ciąg dalszy)
 • Zawiadomienie
MARZEC-KWIECIEŃ 1961 (nr 195) Pobierz
 • Jedzenie ciała Jezusowego i picie Jego krwi
 • Światy i wieki biblijne (ciąg dalszy)
 • Posłannik Parousji – pierwsze opozycje przeciwko Dawidowi ze strony Saula – figura i pozafigura
 • Pytania i odpowiedzi
 • Dzień sądu
MAJ-CZERWIEC 1961 (nr 196) Pobierz
 • Dzień Sądu (dokończenie)
 • Roczne sprawozdanie z Polski
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Sposób powrotu naszego Pana
 • Królestwo Boże
LIPIEC-SIERPIEŃ 1961 (nr 197) Pobierz
 • Królestwo Boże (ciąg dalszy)
 • Ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza
 • Przegląd fałszywych pretensji względem Obj. 19:8
 • Dalsze światło o Zachariaszu
 • Czy drzwi wejścia do Wysokiego Powołania są zamknięte?
 • Trąby i marsze wieku Ewangelii
 • Pod uwagę pielgrzymom, ewangelistom i sekretarzom zborów
WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 1961 (nr 198) Pobierz
 • Królestwo Boże (dokończenie)
 • Ostatnie pokrewne czynności Elijasza i Elizeusza (ciąg dalszy)
 • Trąby i marsze wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
 • Duch Święty – Jego świadectwo – odpowiedzi na nieuzasadnione argumenty
LISTOPAD-GRUDZIEŃ 1961 (nr 199) Pobierz
 • Duch Święty – jego świadectwo – odpowiedzi na nieuzasadnione argumenty (ciąg dalszy)
 • Ostatnie pokrewne czynności Elijasza i Elizeusza (ciąg dalszy)
 • Trąby i marsze wieku Ewangelii (ciąg dalszy)
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej