Teraźniejsza Prawda 1960

STYCZEŃ-LUTY 1960 (nr 188) Pobierz
 • Nasz tekst rocznego godła na 1960 rok – Iz. 26:3
 • Roczne sprawozdanie z Francji i Belgii
 • Postępujący obraz Przybytku (ciąg dalszy)
 • Światy i wieki biblijne (ciąg dalszy)
 • Data śmierci Posłannika Epifanii w równoległościach
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zawiadomienie
MARZEC-KWIECIEŃ 1960 (nr 189) Pobierz
 • Pamiątkowa Wieczerza
 • Grzechy poniesione przez kozła wypuszczalnego
 • Nasze 41. roczne sprawozdanie
 • Zsumowanie naszej pracy
 • Światy i wieki biblijne (ciąg dalszy)
 • Pytania i odpowiedzi
MAJ-CZERWIEC 1960 (nr 190) Pobierz
 • Siedem klas zbawionych
 • Postępujący obraz Przybytku (dokończenie)
 • Epifaniczne równoległości brata Russella
 • Zebrania zgromadzenia domowego
 • Królowa z Saby – figura i pozafigura
LIPIEC-SIERPIEŃ 1960 (nr 191) Pobierz
 • Posłannik Parousji – pierwsze pozafiguralne ukazanie się Dawida
 • Pozafiguralny Dawid i Goliat
 • Światy i wieki biblijne (ciąg dalszy)
WRZESIEŃ-GRUDZIEŃ 1960 (nr 192/193) TP_192-193_1960_09
 • Czy istnieje nadzieja dla niezbawionych zmarłych?
 • Światy i wieki biblijne (ciąg dalszy)
 • Roczne sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej
 • Ważne zawiadomienia