Teraźniejsza Prawda 1954

STYCZEŃ 1954 (nr 152) Pobierz
 • Nasz tekst na Roczne Godło (Ps. 23:1)
 • Awanse w służbie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Plan dobrych nadziei
 • Data Wieczerzy Pańskiej w 1954 r.
MARZEC 1954 (nr 153) Pobierz
 • Sprawozdanie za rok trzydziesty piąty
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zawiadomienia
MAJ 1954 (nr 154) Pobierz
 • Urzędowe funkcje Redaktora
 • Przegląd pracy we Francji od 1 X 52 do 30 IX 53
 • Zawiadomienia
LIPIEC 1954 (nr 155) Pobierz
 • Królowa z Saby – figura i pozafigura
 • Posłannik Paruzji
 • Pytania i odpowiedzi
WRZESIEŃ 1954 (nr 156) Pobierz
 • Czy okres Epifanii kończy się w 1954 r.?
 • Służba poświadczająca Wielkiego Grona
LISTOPAD 1954 (nr 157) Pobierz
 • Boskie uznanie okazane przez przesiewania
 • Trąby i marsze Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
 • Listy – List z Polski – br. Stachowiak do br. Jolly’ego
 • Sprawozdanie z obchodzenia Wieczerzy Pańskiej w 1954 r.
 • Plan dobrych nadziei