Teraźniejsza Prawda 1953

STYCZEŃ 1953 (nr 146) Pobierz
 • Nasz tekst na Roczne Godło (Mat. 26:41)
 • Równoległości epifaniczne brata Russella
 • Światy i wieki biblijne
 • Plan dobrych nadziei
 • Zsumowanie pracy polskiej we Francji od 30 września 1951 do 30 września 1952 r.
MARZEC 1953 (nr 147) Pobierz
 • Światy i wieki biblijne
 • Równoległości epifaniczne brata Russella
 • Komentarze Redaktora
 • Zebrania Zgromadzenia Domowego
 • Zawiadomienia
MAJ 1953 (nr 148) Pobierz
 • Światy i wieki biblijne
 • Pytania i odpowiedzi
LIPIEC 1953 (nr 149) Pobierz
 • Światy i wieki biblijne
 • Przegląd fałszywych pretensji względem Obj. 19:8
 • Dalsze światło o Zachariaszu (List J. Hoefle’a do br. Jolly’ego)
 • Zawiadomienia
WRZESIEŃ 1953 (nr 150) Pobierz
 • Światy i wieki biblijne
 • Czy drzwi wejścia do Wysokiego Powołania są zamknięte?
 • Zawiadomienia
LISTOPAD 1953 (nr 151) Pobierz
 • Trąby Wieku Ewangelii i marsze
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Listy – Br. Stachowiak z Polski do br. Jolly’ego
 • Sprawozdanie z obchodzenia Wieczerzy Pańskiej w roku 1953
 • Zawiadomienia