Teraźniejsza Prawda 1950

STYCZEŃ-MARZEC 1950 (nr 127/128) Pobierz
 • Wieczerza Pańska 30 marca
 • Dwunastu szpiegów – figura i pozafigura
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
MAJ 1950 (nr 129) Pobierz
 • Mojżesz, Aaron i Maria – figura i pozafigura
 • Pytania bereańskie
 • Pozafigura dni stworzenia i odpoczynku
 • Posłannik Epifanii
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zawiadomienie
LIPIEC 1950 (nr 130) Pobierz
 • Pociecha pism
 • Bóg, rozdział I – Egzystencja Boga
 • Mojżesz, Aaron i Maria – figura i pozafigura
 • Pytania bereańskie
 • Listy – List do naszych pielgrzymów i ewangelistów
 • Pytania i odpowiedzi
 • Zawiadomienia
WRZESIEŃ 1950 (nr 131) Pobierz
 • Różne zastosowanie zasługi Chrystusowej
 • Czynność Kościoła w czasie Epifanii
 • Braterska miłość
 • Prawdziwa mądrość
 • „Chrystus w was, nadzieja onej chwały”
 • Pytania i odpowiedzi
LISTOPAD 1950 (nr 132) Pobierz
 • Posłannik Epifanii – Typy
 • Czas Wtórego Przyjścia naszego Pana
 • Spis rzeczy w T.P. (od r. 1923 do r. 1950)
 • Posłannik Epifanii powołany do Domu – Zawiadomienie o śmierci br. Johnsona
 • Zawiadomienia