Teraźniejsza Prawda 1947

STYCZEŃ-MARZEC 1947 (nr 109/110) Pobierz
 • Nasz tekst na Roczne Godło (Psalm 133:1)
 • Berejczycy zacniejsi
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Pytania bereańskie
 • List Redaktora do braci
 • Pytania i odpowiedzi
MAJ 1947 (nr 111) Pobierz
 • Pracowitość
 • Wykłady z rysunku Planu Wieków
LIPIEC 1947 (nr 112) Pobierz
 • Gedeon – figura i pozafigura
 • Pytania bereańskie
 • Wykłady z rysunku Planu Wieków
 • Król Cyrus pasterzem Bożym
 • Pytania i odpowiedzi
WRZESIEŃ-LISTOPAD 1947 (nr 113/114) Pobierz
 • Gedeon – figura i pozafigura
 • Pytania bereańskie
 • Eleazar żniwa Wieku Ewangelii
 • Niewola i wyzwolenie Izraela
 • Statystyka Wieczerzy Pańskiej
 • Zawiadomienia