Teraźniejsza Prawda 1938

STYCZEŃ 1938 (nr 92) Pobierz
 • Tekst naszego Rocznego Godła (1 Kor. 16:13)
 • Kąsanie i pożeranie jedni drugich
 • Nasze Dziewiętnaste Roczne Sprawozdanie
 • Żniwo Wieku Ewangelii w figurze i pozafigurze
 • Pytania bereańskie
 • Ogłoszenie
 • Pytania i odpowiedzi
MARZEC 1938 (nr 93) Pobierz
 • Nasza Pamiątka Wielkanocy – 13 kwietnia
 • Żniwo Wieku Ewangelii w figurze i pozafigurze
 • Trąd – figura i pozafigura
 • Pytania bereańskie
 • Pytania i odpowiedzi
MAJ 1938 (nr 94) Pobierz
 • Trąd – figura i pozafigura
 • Pytania bereańskie
 • Paragrafy opuszczone z artykułu o ośmiu małych cudownych dniach
 • Pytania i odpowiedzi
 • Dla ogólnej wiadomości
LIPIEC 1938 (nr 95) Pobierz
 • Przegląd artykułu Brzasku pt. „Powołani, wybrani i wierni”
 • Równoległe żniwa i równoległe dyspensacje osobne i odrębne
 • Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
WRZESIEŃ 1938 (nr 96) Pobierz
 • Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
 • Dla ogólnej wiadomości
LISTOPAD 1938 (nr 97) Pobierz
 • Najpotężniejszy bojownik pozafiguralnego Dawida
 • Pytania bereańskie
 • Oczyszczenie i poświęcenie Lewitów Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
 • Sprawozdanie z obchodzenia Wieczerzy Pańskiej w 1938 r.
 • Wiadomości dla ogólnego zainteresowania