Teraźniejsza Prawda 1936

STYCZEŃ 1936 (nr 80) Pobierz
 • Nasze Siedemnaste Roczne Sprawozdanie
 • Nasze Roczne Godło (1 Kor. 16:13)
 • Szósty wielki cudowny dzień
 • Pytania bereańskie
 • Pamiątka Wieczerzy Pańskiej
MARZEC 1936 (nr 81) Pobierz
 • Wieczerza Pańska 4 kwietnia
 • Ostatnie sceny szóstego wielkiego cudownego dnia
 • Przegląd Głosu Wolności i Prawdy nr 3 (list br. Johnsona do polskich pielgrzymów)
 • Pytania i odpowiedzi
 • Dla ogólnego zainteresowania
MAJ 1936 (nr 82) Pobierz
 • „Obierzcież sobie dziś, komubyście służyli”
 • Ostatnie sceny szóstego wielkiego cudownego dnia
 • Pytania bereańskie
 • Sprawa br. C. Kasprzykowskiego
 • Ofiary Książąt Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
 • Zawiadomienie
 • List wycofania się
LIPIEC 1936 (nr 83) Pobierz
 • „Godzina Pokuszenia” (Ostatnia przestroga br. Russella przeciw klerykalizmowi)
 • Ofiary Książąt Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
 • Biblijne liczbowanie
 • Znowu sprawa br. Kasprzykowskiego
 • Dla ogólnego zainteresowania
WRZESIEŃ 1936 (nr 84) Pobierz
 • Bądźcie świętymi
 • Drzwi do spłodzenia z Ducha zamknięte przed październikiem 1914 r.
 • Ofiary Książąt Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
 • Dla ogólnego zainteresowania
LISTOPAD 1936 (nr 85) Pobierz
 • Zwycięstwo miłości nad bojaźnią
 • Ofiary Książąt Wieku Ewangelii
 • Pytania bereańskie
 • Mojżesz i Aaron Wieku Ewangelii jako odbiorca i dawca prawdy
 • Pytania bereańskie
 • Sprawa C. Kasprzykowskiego po raz trzeci
 • Sprawozdanie z Wieczerzy Pańskiej z 1936 r.
 • Dla ogólnego zainteresowania