Teraźniejsza Prawda 1928

STYCZEŃ 1928 (nr 32) Pobierz
 • Nasze dziewiąte Roczne Sprawozdanie
 • Skarbienie skarbów
 • „Badanie” br. Chomiaka
 • Nasze Roczne Godło (Mat. 26:41)
 • Pytania i odpowiedzi
MARZEC 1928 (nr 33) Pobierz
 • Epifania
 • Młodociani Święci
 • Przyczytane i ożywione usprawiedliwienie
 • Pytania i odpowiedzi
 • Dla ogólnego zainteresowania
MAJ 1928 (nr 34) Pobierz
 • Różne działanie Ducha
 • Ostatnia wola i testament C.T. Russella
 • Lewici Wieku Ewangelii
 • Pytania i odpowiedzi
 • Dla ogólnego zainteresowania
LIPIEC 1928 (nr 35) Pobierz
 • Eliasz – figura i pozafigura
 • Achab i Benadad – figura i pozafigura
 • Eliasz i Ochozjasz – figura i pozafigura
 • Podobieństwo Chrystusowe
 • Pytania i odpowiedzi
 • Dla ogólnego zainteresowania
WRZESIEŃ 1928 (nr 36) Pobierz
 • Pomoc dla codziennego życia
 • Lewici Wieku Ewangelii
 • Pytania i odpowiedzi
 • Konwencja w Chicago
LISTOPAD 1928 (nr 37) Pobierz
 • Święci – Starożytni i Nowocześni (przegląd)
 • Odpowiedzi na pytania o Młodocianych Świętych
 • Pytania i odpowiedzi
 • Dla ogólnego zainteresowania